Hướng dẫn móc mèo loang Kitten

Hội Hame đan móc triển khai kế hoạch dịch chart thú ra Tiếng Việt, phục vụ các chị em yêu thích đan móc

Link hội: tại đây

Do bạn Quỳnh Pt dịch

Link gốc: tại đây

Các bài dịch là free, nghiêm cấm mọi hình thức lấy bài dịch mang bán

Khi móc cần so lại với bản gốc, có gì sai sót mọi người để lại phản hồi tớ sẽ chỉnh sửa

Lưu ý: trong chart ko có ghi chú mình đổi màu( trừ cái tay), các bạn tự chế nha ^-^

ĐẦU
HÀNG CÁCH MÓC SỐ MŨI GHI CHÚ
1 MR, 6X 6
2 6V 12
3 (X,V)*6 18
4 (2X,V)*6 24
5 (3X,V)*6 30
6 (4X,V)*6 36
7 (5X,V)*6 42
8 (6X,V)*6 48
9~13 48X 48
14 (6X,A)*6 42
15 (5X,A)*6 36
16 (4X,A)*6 30
17 (3X,A)*6 24
18 (2X,A)*6 18
19 (X,A)*6 12 Nhồi gòn
Kết thúc, giấu chỉ, gắn mắt, may mũi cho mèo.

 

 

LỖ TAI (2 cái)
HÀNG CÁCH MÓC SỐ MŨI GHI CHÚ
1 MR, 6X 6
2 (2X,V)*2 8
3 (3X,V)*2 10
4 (4X,V)*2 12
5 (5X,V)*2 14
Kết thúc, chừa dây ráp vào đầu

 

 

THÂN
HÀNG CÁCH MÓC SỐ MŨI GHI CHÚ
1 MR, 6X 6
2 6V 12
3 (X,V)*6 18
4 (2X,V)*6 24
5 (3X,V)*6 30
6 (4X,V)*6 36
7 (5X,V)*6 42
8~11 42X 42
12 (5X,A)*6 36
13 (4X,A)*6 30
14 (3X,A)*6 24
15 (2X,A)*6 18
16 (X,A)*6 12 Nhồi gòn
Kết thúc, chừa dây ráp vào đầu

 

TAY (2 cái)
HÀNG CÁCH MÓC SỐ MŨI GHI CHÚ
1 MR, 5X 5
2 5V 10 Đổi màu
3~8 10X 10
Kết thúc, chừa dây ráp vào thân

 

 

CHÂN (2 cái)
HÀNG CÁCH MÓC SỐ MŨI GHI CHÚ
1 MR, 6X 6
2 6V 12
3 (2X,V)*4 16
4~8 16X 16
Kết thúc, chừa dây ráp vào thân

 

 

ĐUÔI
HÀNG CÁCH MÓC SỐ MŨI GHI CHÚ
1 MR, 6X 6
2 6V 12
3 (X,V)*6 18
4~6 18X 18
30 bính, lên 1 bính độ cao, móc 30X. Kết thúc, ráp đuôi vào thân.

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!