Hướng dẫn đan khăn tam giác Comfort cho mẹ

 In Đan khăn len, Đan len, Học đan móc

Nhiều mẹ hỏi mình đan khăn tam giác có khó không? xin thưa là không ạ, các bạn chỉ cần học mũi lên mũi xuống, sau đó khi đan gặp mũi nào khó thì lên youtube tra
Ví dụ: mũi yo>>>thì gõ knit yo là ra video

Đan khăn đôi với mẹ hoặc với người thân trong gia đình là gợi ý tuyệt vời, mẫu này dễ và nhanh nữa, các mẹ nhớ mua len ủng hộ mình nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028, ibox để được tư vấn loại len và trả lời các thắc mắc

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

Nguyên liệu

  • Len softee mỗi màu 1c
  • Kim 4mm
  • Xem len: tại đây
  • Link gốc: tại đây
  • Link gốc các bạn xem phần chart chữ thôi nhé, chart hình người ta dán sai

Cách làm

* Khái quát chung

Len softee các màu
Màu A: trắng

Màu B: nâu

Màu C: tím

Thành phẩm

165 cm rộng, và 56 cm từ đỉnh khăn hạ vuông góc xuống

– Mẫu test :16 mũi và 32 hàng  đan hạt gạo được 10 x 10 cm
Kí hiệu :

PM đặt đánh dấu

SM  : trượt đánh dấu

RS: mặt phải

THỰC HIỆN
Với màu  A  , Bắt  3 mũi.

 Hàng 1 : (RS). (K1. yo) hai lần . K1. 5 mũi.
Hàng 2 và các  hàng chẵn : K
Hàng 3: (K1. yo) 4 times. K1. 9 mũi.
Hàng 5: (K1. yo) hai lần . K2. yo. PM. K1. yo. K2. (yo. K1) hai lần . 15 mũi.
Hàng 7 : (K1. yo) hai lần . K  tới đánh dấu . yo. SM. K1. yo. K tới 2 mũi cuối . (yo. K1) hai lần .  21 mũi.
Hàng 8 : Knit.
Lặp lại hai hàng cuối , tăng mỗi 6 mũi các  hàng khác cho đến khi đạt 165 mũi
Cắt len A, nối len B
Đan  bằng len B theo họa tiết trên đến khi đạt  273 mũi.
Cắt len B,  nối len C
Viền : với  C,  thực hiện như sau
Hàng 1: K2. yo. K1. *K4. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K5. Lặp lại từ  * tới 1 mũi trước đánh dấu . K1. yo. SM. K1. yo. K1. **K5. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K4. Lặp lại từ  ** tới  3 mũi cuối . K1. yo. K2.
Hàng 2 và các  hàng chẵn : P.
Hàng 3 : K2. yo. K2. *K4. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K5. Lặp lại từ  * tới 2 mũi trước đánh dấu . K2. yo. SM. K1. yo. K2. **K5. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K4. Lặp lại từ  ** tới  4 mũi cuối . K2. yo. K2.
Hàng 5 : K2. yo. K3. *K4. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K5. Lặp lại từ  * tới  3 mũi trước đánh dấu . K3. yo. SM. K1.
yo. K3. **K5. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K4. Lặp lại từ  ** tới  5 mũi cuối . K3. yo.  K2.
Hàng 7 : K2. yo. K4. *K4. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K5. Lặp lại từ  * tới  4 mũi trước đánh dấu . K4. yo. SM. K1. yo. K4. **K5. yo. Sl2. K1. p2sso. yo. K4. Lặp lại từ  ** tới 6 mũi cuối . K4. yo.K2.
Hàng 9 : K2. yo. K5. *K3. yo. K1. Sl2. K1. p2sso. K1. yo. K4. Lặp lại từ  * tới  5 mũi trước đánh dấu . K5. yo. SM. K1. yo. K5. **K4. yo. K1. Sl2. K1. p2sso. K1. yo. K3. Lặp lại từ  ** tới 7 mũi cuối . K5. yo. K2.
Hàng 11: K2. yo. K6. *K2. yo. K2. Sl2. K1. p2sso. K2. yo. K3. Lặp lại từ  * tới  6 mũi trước đánh dấu . K6. yo.SM. K1. yo. K6. **K3. yo. K2. Sl2. K1. p2sso. K2. yo. K2. Lặp lại từ  ** tới  8 mũi cuối . K6. yo. K2.
Hàng 13 : K2. yo. K7. *K1. yo. K3. Sl2. K1. p2sso. K3. yo. K2. Lặp lại từ  * tới  7 mũi trước đánh dấu . K7. yo. SM. K1. yo. K7. **K2. yo. K3. Sl2. K1. p2sso. K3. yo. K1. Lặp lại từ  **  tới  9 mũi cuối . K7. yo. K2.
Hàng 15 : K2. yo. K8. *yo. K4. Sl2.  K1. p2sso. K4. yo. K1. Lặp lại từ  * tới  8 mũi trước đánh dấu . K8. yo. SM. K1. yo. K8. **K1. yo. K4. Sl2. K1. p2sso. K4. yo. Lặp lại từ  ** tới 10 mũi cuối  K8. yo. K2.
Hàng 17 : K2. yo. K2. ssk. K1. yo. K4. *K3. yo. K1. Sl2. K1. p2sso. K1. yo. K4. Lặp lại từ  * tới  9 mũi t rước đánh dấu . K3. yo. K1. Sl2. K1. p2sso. (K1. yo) hai lần . SM. (K1. yo) hai lần . K1. Sl2. K1. p2sso. K1. yo. K3. **K4. yo. K1. Sl2. K1. psso. K1. yo. K3. Lặp lại từ  ** tới 11 mũi cuối. K4. yo. K1. K2tog. K2. yo. K2.
Hàng 19 : K2. yo. K3. ssk. K2. yo. K3. *K2 yo. K2. Sl2. K1. p2sso. K2. yo. K3. Lặp lại từ  * tới  10 mũi trước đánh dấu . K2. yo. K2. Sl2. K1. p2sso. K2. yo. K1. yo. SM. (K1. yo) hai lần . K2. Sl2. K1. p2sso. K2. yo. K2. **K3. yo. K2. Sl2. K1. p2sso. K2. yo. K2. Lặp lại từ  ** tới 12 mũi cuối . K3. yo. K2. K2tog. K3. yo. K2.
Hàng 21: K2. yo. K4. ssk. K3. yo. K2. *K1. yo. K3. Sl2. K1. p2sso. K3. yo. K2. Lặp lại từ  * tới 11 mũi trước đánh dấu. K1. yo. K3. Sl2. K1. p2sso. K3. yo. K1. yo. SM. (K1. yo) hai lần .K3. Sl2. K1. p2sso. K3. yo. K1.**K2.
yo. K3. Sl2. K1. p2sso. K3. yo. K1. Lặp lại từ  ** tới 13 mũi cuối . K2. yo. K3. K2tog. K4. yo. K2.
Hàng 23 : K2. yo. K5. ssk. K4. yo. K1. *yo. K4. Sl2. K1. p2sso. K4. yo.
K1. Lặp lại từ  * tới 12 mũi tr ước đánh đấu . yo. K4. Sl2. K1. p2sso. K4.yo. K1. yo. SM. (K1. yo) hai lần . K4.
Sl2. K1. p2sso. K4. yo. **K1. yo. K4. Sl2. K1. p2sso. K4. yo. Lặp lại từ  ** tới  14 mũi cuối . K1. yo. K4. K2tog. K5. yo. K2.
Chiết hết ở mặt trái

Thỏ béo chúc các bạn thành công nha

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0