Hướng dẫn đan khăn siêu dễ Sochu kèm video

 In Đan khăn len, Đan len

Với màu loang của len Bernat pop các bạn ko cần đan kiểu cách nhiều mà vẫn có sản phẩm đẹp và độc đáo

Khăn dễ đan dành cho các bạn mới học đan

Thời gian 2 ngày

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

bernat-pop-k-knittriangleshawl-web3

Nguyên liệu

  • 2c len loang, nhiều màu cho các bạn lựa chọn: tại đây( màu như hình là màu 14)
  • Kim đan 5mm

Cách làm

Chart Tiếng Anh: tại đây

Video: tại đây

bernat-pop-k-knittriangleshawl-web

Sau đây là chart Tiếng Việt

Bắt đầu

bắt 2 mũi

H1: KFB, K1

H2: K2, KFB

H3: KFB, K2tog, K1

H4 và các hãng chăn: K tới hết còn 1 mũi thì đan KFB

H5: KFB, K2tog, K2

H7:  KFB, K2tog, K3

H9: KFB, K2tog, K4

H11:  KFB, đan K tới khi còn 6 mũi đánh dấu, K2tog, K4

Chú ý: giữ đánh dấu cho chặt trước 6 mũi trên

H12: đan K đến khi còn 1 mũi thì đan KFB

H13: KFB,  đan K tới khi còn 6 mũi,  trượt đánh dấu, K2tog, K4

Lặp lại hàng 12 và 13 cho tới khi được 178cm

Triết hết

Công thức quá là đơn giản

bernat-pop-k-knittriangleshawl-web2

Thỏ bụng to chúc các bạn thành công nha

 

 

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0