Hướng dẫn chi tiết đan khăn choàng đường mòn cổ tích

 In Đan khăn len

Khăn choàng đường mòn cổ tích với họa tiết lace với hình dạng những chiếc lá nhấn nhá là lựa chọn không tồi cho những bạn nữ điệu đà.

Khăn phối hợp nhiều kĩ thuật đan, đan dòng ngắn, đan họa tiết, cho nên với những bạn mới tập đan muốn học hỏi nhiều, tập dượt để đan váy, đan áo và những sản phẩm khó hơn thì nên bắt đầu học bằng chiếc khăn này. Sản phẩm đầu tay sẽ khiến cho tất cả bạn bè phải ngỡ ngàng đấy ạ

Link gốc tại đây 


Mức độ:  trung bình

Mọi thắc mắc liên hệ qua face cho nhanh nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028, ibox để được tư vấn loại len và trả lời các thắc mắc

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

 

NGUYÊN LIỆU

Len Paton Canadian bên mình có đủ màu bạn có thể tìm mua tại đây

Kim đan 4.5 mm

Đánh dấu dòng

KHÁI QUÁT CHUNG

Mẫu test : 20 mũi 26 dòng kim 4.5 mm = 10 x 10 cm

Kí hiệu : 

K : Mũi lên

P : Mũi xuống

RS: mặt phải

WS: mặt trái

Sl1wyif : trượt mũi với sợi len để trước

W&T : Dòng ngắn

Các mũi còn lại gõ trên google tên mũi + Knit

Ví dụ mũi K2tog : gõ K2tog + Knit

CÁCH LÀM

Bắt 245 mũi

Hàng set-up 1:(RS).K2.*P1.yo.K1.ssk. P1. K2tog. K1. P1. K1.ssk. P1. K2tog. K1. yo. Lặp lại từ * tới khi còn  3 mũi . P1. K2.

Hàng set-up 2 : (WS). Sl 1 wyif. K2. *P3. (K1.P2) hai lần .K1.P3.K1.Lặp lại từ * tới khi còn  2 mũi . K2.

Hàng  1: Sl1wyif. K1.*P1.yo.K1.yo.ssk. P1.K2tog.P1.ssk.P1.K2tog.yo.K1.yo. Lặp lại từ * tới khi còn  3 mũi . P1.K2.

Hàng  2: Sl1wyif. K2.*P4.(K1.P1)hai lần . K1. P4. K1. Lặp lại từ * tới khi còn  2 mũi . K2.

Hàng  3: Sl 1 wyif. K1. *P1. yo. K3. yo. sk2p. P1. K3tog. yo.K3. yo. Lặp lại từ * tới khi còn  3 mũi . P1. K2.

Hàng  4: Sl 1 wyif. K2. *P6. K1. Lặp lại từ * tới khi còn  2 mũi . K2.

Hàng  5: Sl1 wyif .K1.*P1.yo.K5.yo.sk2p. yo. K5. yo.Lặp lại từ * tới khi còn  3 mũi . P1. K2.

Hàng  6: Sl 1wyif.K2. *P15. K1.Lặp lại từ * tới khi còn  2 mũi . K2.

Hàng  7:Sl1wyif.K1.*P1. yo.K1.ssk.P1. K2tog.(K1.yo)hai lần .K1.ssk.P1.K2tog.

K1. yo. Lặp lại từ * tới khi còn  3 mũi . P1. K2.

Hàng  8: Sl 1 wyif. K2. *P3. K1.P7.K1. P3. K1. Lặp lại từ * tới khi còn  2 mũi . K2.

Hàng  9: Sl1wyif. K1.*P1.yo.K1.ssk.P1. K2tog. K1. P1. K1. ssk. P1. K2tog. K1.yo.

Lặp lại từ * tới khi còn  3 mũi . P1.K2.

Hàng  10: Sl 1 wyif. K2. *P3. (K1. P2) hai lần . K1. P3. K1. Lặp lại từ * tới khi còn  2mũi . K2.

Lặp lại hàng 1-10 hai lần, sau đó hàng 1-6 thêm 1 lần

Bắt đâu hàng ngắn

Hàng ngắn  1: (RS).Sl1wyif. K1.*P1.yo. K2tog. K11.ssk. yo. Rep from* 7 more lần . P1. w&t.

Hàng ngắn  2: (WS).K1.P15.K1.Quay lại .

Hàng ngắn  3: Sl1wyif. yo. K2tog .K11 .ssk. yo. P1. yo. K2tog. K6.w&t.

Hàng ngắn   4: P8. K1. P15. K1. P8. w&t.

Hàng ngắn   5: K6. (ssk. yo. P1. yo. K2tog. K11) hai lần . ssk. yo. P1. w&t.

Hàng ngắn   6: K1.(P15.K1) 3 lần .Quay lại .

Hàng ngắn   7: Sl 1 wyif.(yo.K2tog. K11. ssk. yo.P1) 3 lần . yo.K2tog. K6.w&t.

Hàng ngắn   8: P8.(K1.P15) 3lần . K1. P8. w&t.

Hàng ngắn   9: K6. (ssk. yo. P1. yo. K2tog.K11)3 lần .ssk.yo.P1.yo. K2tog. K10. w&t.

Hàng ngắn   10: P12. (K1. P15) 3 lần . K1. P12. w&t.

Hàng ngắn   11: K10. (ssk. yo. P1. yo. K2tog.K11)4 lần .ssk.yo.P1.Quay lại .

Hàng ngắn   12: Sl 1 wyif. (P15. K1) 5 lần . Quay lại .

Hàng ngắn   13: P1. (yo. K2tog. K11. ssk. yo. P1) 5 lần . yo. K2tog. K2. w&t.

Hàng ngắn   14: P4. (K1. P15) 5 lần . K1. P4. w&t.

Hàng ngắn  15: K2.(ssk. yo.P1. yo. K2tog.K11) 5 lần .ssk.yo.P1.yo. K2tog. K6. w&t.

Hàng ngắn   16: P8. (K1. P15) 5 lần . K1. P8. w&t.

Hàng ngắn  17–50 : Đan thêm 4 mũi trước khi quay lại mỗi hàng và đan các mũi theo họa tiết, lặp lại hàng ngắn 9-16 thêm 4 lần, sau đó lặp lại hàng ngắn 9-10 thêm 1 lần, các mũi thêm đan vào họa tiết. Còn 6 mũi ở phía ngoài mỗi đầu

Hàng ngắn   51: (RS). Đan tới hết hàng . Quay lại .

Hai hàng tiếp theo :  Sl 1 wyif. K tới hết hàng

Chiết hết mũi K, chiết lỏng tay

HOÀN THIỆN KHĂN:
Giấu len, block sản phẩm

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0