Móc con cú bé xíu

Hội Hame đan móc triển khai kế hoạch dịch chart thú ra Tiếng Việt, phục vụ các chị em yêu thích đan móc

Link hội: tại đây

Chart do bạn Cỏ mây dịch

Link gốc: tại đây

Các bài dịch là free, nghiêm cấm mọi hình thức lấy bài dịch mang bán

Khi móc cần so lại với bản gốc, có gì sai sót mọi người để lại phản hồi tớ sẽ chỉnh sửa

Xem ảnh từng bước bên link gốc để tưởng tượng cho dễ

* Kí hiệu

X: Mũi đơn

V: 2 mũi đơn trong cùng 1 chân

A: giảm mũi

Tr: mũi kép đôi

hdc: mũi nửa kép = T

dc: mũi kép = F

dtr: mũi kép ba

VF: 2 mũi kép cùng chân

VT: 2 mũi nửa kép cùng chân( chữ T)

 1. Mắt cú: màu xanh nhạt

H1: Magic 6X

H2: V-V ( 12)

H3: X- V

H4: 2 X- V

H5: 3X – V . Kết thúc bằng mũi trượt. Cắt chỉ

 2. Body: màu xanh

H1: Magic 6X

H2: V- V ( 12)

H3: X- V ( 18)

H4: 2X – V ( 24)

H5: 3 X – V ( 30)

H6: 4 X – V ( 36)

H7: 5 X – V ( 42)

H8: 6 X – V ( 48)

H9: 7X – V ( 54)

H10- H17: 54 X ( 54)

H18: 7X – A ( 48)

Đổi màu xanh nhạt

H19: Móc sợi phía sau 48X ( 48)

H20- H21: 48 X ( 48)

H22: 6X – A ( 42)

H23: 42 X ( 42)

H24- H27: 42 X ( 42)

H28: 5X – A ( 36)

H29: 36 X ( 36)

H30: 4X – A ( 30)

H31- 32: 30 X ( 30)

H33: 3X – A ( 24)

H34: 2 X – A ( 18)

H35: X – A ( 12)

3. Mỏ: màu cam

H1: Magic 4X

h2: X – V ( 6)

H3: 2X – V ( 8)

H4: 3X – V ( 10)

Kết thúc bằng mũi trượt/ dời. Gắn mỏ vào giữa hàng 15 & 19 của body

 4. Tai *2: màu xanh nhạt

H1: Magic 6X

H2: 2X – V ( 8)

H3: 3X – V ( 10)

H4: 4X – V ( 12)

H5: X – V ( 18)

Kết thúc bằng mũi trượt/ dời. Gắn mỏ vào giữa hàng 8,9 của body

 5. Cánh * 2 : màu xanh

H1: Magic 6X

H2: V- V ( 12)

H3: X- V ( 18)

H4: 2X – V ( 24)

H5: 3X – V ( 30)

H6: 4X – V ( 36)

H7: T- V –F- 2V – (mũi kép đôi ) * 2 – 3V – TR- DTR- TR- 4V- 2TR- 5V- 6VF- 7VT

 6. Đuôi: màu xanh nhạt:

  • phần 1:

H1: Magic 6X

H2: V- V ( 12))

H3-5: 12 X ( 12)

H6: 2X – A ( 9) Kết thúc bằng mũi trượt. Cắt chỉ

  • phần 2:

móc tương tự phần 1 nhưng không kết lại và không cắt chỉ

H7: Nối phần 1 với phần 2 băng mũi đơn = 18X ( 18)

H8: 18X ( 18)

H9: 4X – A ( 15)

H10: 15X ( 15)

H11: 3X – A ( 12)

H12- 13: 12X ( 12)

H14: Móc 6X. Kết lại bằng mũi trượt/ dời

 7. Bàn chân:

H1: Magic 6X

H2: V-V ( 12)

H3-4: 12 X

H5: 2X – A ( 9)

H6-7: 9X ( 9)

H8: 9X . Kết thúc băng mũi trượt/ dời