Hướng dẫn móc gối đám mây

Gối đám mây này móc rất nhanh tầm 1 ngày, các mẹ làm để gối sa lông hoặc giường ngủ cho bé đều tuyệt

Chart vô cùng đơn giản dễ hiểu không có gì là đánh đố cả

Sản phẩm từ len patons canadiana, mềm nhẹ ko xù, thích hợp cho đan móc

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

1

Nguyên liệu

  • 3c len patons canadiana mua len: tại đây
  • Kim móc 3mm

Cách làm

* Kí hiệu

X: mũi đơn

V: tăng mũi( 1 chân 2 mũi)

W: tăng mũi(  1 chân 3 mũi)

MR: vòng tròn ma thuật

A: giảm mũi( 2 chân thu lại 1 mũi)

Bắt đầu

H1: MR 5X

H2: 5V= 10

H3: (X, V)*5= 15

H4: (2X, V)*5= 20

H5:  (3X, V)*5= 25

H6:  (4X, V)*5= 30

H7:  (5X, V)*5= 35

H8: (6X, V)*5= 40

H9: (7X, V)*5= 45

H10: (8X, V)*5= 50

H11: (9X, V)*5= 55

H12: (10X, V)*5= 60

H13: (11X, V)*5= 65

H14: (12X, V)*5= 70

H15: (13X, V)*5= 75

H16: (14X, V)*5= 80

H17: 80X

H18: W, 79X= 82

H19: W, 1X, W, 79X= 86

H20: 3X, W, 82X= 88

H21: 3X, W, 1X, W, 82X= 92

H22: 6X, W, 85X= 94

H23-29= 94X

H30: 7X, A, 85X= 93

H31: 5X, A, 2X, A, 82X= 91

H32: 6X, a, 83X= 90

H33: 4X, A, 2X, A, 80X= 88

H34: 5X, A, 81X= 87

H35: 3X, A, 2X, A, 78X= 85

H36: 3X, A, 80X= 84

H37: 84X

H38: 4X, W, 79X= 86

H39: 86X

H40: 4X, W, 1X, W, 79X= 90

H41: 90X

H42: 7X, W, 82X= 92

H43: 92X

H44; 7X, W, 1X, W, 82X= 96

H45: 96X

H46: 10X, W, 85X= 98

H47- 64= 98X

H65: 12X, A, 84X= 97

H66: 10X, A, 2X, A, 81X= 95

H67: 95X

H68: 11X, A, 82X= 94

H69: 9X, A, 2X, A, 79X= 92

H70: 92X

H71: 10X, A, 80X= 91

H72: 8X, A, 2X, A, 77X= 89

H73: 9X, A, 78X= 88

H74= 88X

H75: 7X, A, 2X, A, 75X= 86

H76: 8X, A, 76X= 85

H77: 6X, A, 2X, A, 73X= 83

H78: 83X

H79: 7X, A, 74X= 82

H80: 5X, A, 2X, A, 71X= 80

H81= 80X

H82: ( 14X,  A)*5=75( nhồi bông)

H83: ( 13X, A)*5=70

H84: ( 12X, A)*5=65

H85: ( 11X, A)*5=60

H86: ( 10X, A)*5=55

H87: ( 9X, A)*5=50

H88: ( 8X, A)*5=45

H89: ( 7X, A)*5=40

H90: ( 6X, A)*5=35

H91: ( 5X, A)*5=30

H92: ( 4X, A)*5=25( nhồi bông)

H93: ( 3X, A)*5=20

H94: ( 2X, A)*5=15

H95: ( 1X, A)*5=10

H96: 5A= 5

Thêu mắt và hoàn thành sản phẩm

1

Thỏ bụng to chúc các bạn ngủ ngon