Hướng dẫn móc cún Puppy

Hội Hame đan móc triển khai kế hoạch dịch chart thú ra Tiếng Việt, phục vụ các chị em yêu thích đan móc

Link hội: tại đây

Chart do bạn Lim Dim dịch và bạn Phạm Thị Hoài

Link gốc: tại đây

Các bài dịch là free, nghiêm cấm mọi hình thức lấy bài dịch mang bán

Khi móc cần so lại với bản gốc, có gì sai sót mọi người để lại phản hồi tớ sẽ chỉnh sửa

Xem ảnh từng bước bên link gốc để tưởng tượng cho dễ

P4235250_1

Cún puppy
 
Bàn chân trước màu trắng hoặc kem
1) tạo vòng tròn ma thuật: 6x
2 6V 12 X
3 (1X,1V )*6 18 X
4-7  (2X,1V )*6 24 X
8 (10X,1A)*2 22 X
Màu nâu vàng
9 (9X, 1A) *2 20 X
10 (8X, 1A) *2 18 X
11 (7X, 1A) *2 16 X
12 (6X, 1A) *2 14 X
13 (5X, 1A) *2 12 X
14 (4X, 1A) *2 10 X
15 (3X, 1A) *2 8 X
16 (2X, 1A) *2 6 X
Bàn chân sau
 màu trắng hoặc kem
1 6X 6 X
2 6V 12 X
3 (1X,1V )*6 18 X
4-6  (2X,1V )*6 24 X
Màu nâu vàng
7 (2X, 1A) *6 18 X
8 4A, 10X 14 X
9-11 14X 15 X
12 (6X, 1V) *2 16 X
13 (7X, 1V) *2 18 X
14 (8X, 1V) *2 20 X
15 (9X, 1V) *2 22 X
16 (10X, 1V) *2 24 X
17 (11X, 1V) *2 26 X
MiỆNG (Trắng hoặc kem)
1 6X 6 X
2 6V 12 X
3 (1X,1V )*6 18 X
4-15 18X 19 X
16 (1X,1A) *6 12 X
17 6A
TAI (Nâu sẫm)
1 6X 6 X
2 6V 12 X
3 (1X,1V )*6 18 X
4-6 18x
7 (7X, 1A) *2 16 X
8 (6X, 1A) *2 14 X
9 (5X, 1A) *2 12 X
10 (4X, 1A) *2 10 X
11 (3X, 1A) *2 8 X
12 (2X, 1A) *2 6 X
13 6X
Body (nâu vàng)
1 6X
2 6V 12 X
3 (1X,1V )*6 18 X
4  (2X,1V )*6 24 X
5  (3X,1V )*6 30 X
6-12  (4X,1V )*6 36 X
13 36x
14 (1X,1A) *6, 18x 30 X
15 6a, 18x 24 X
16-21 24x 24 X
22 (2X, 1A) *6 18 X
23 (1X, 1A) *6 12 X
24 6A 6 X
ĐẦU (màu nâu vàng)
1 6X
2 6V 12 X
3 (1X,1V )*6 18 X
4  (2X,1V )*6 24 X
5  (3X,1V )*6 30 X
6-13 30x
14 (3X, 1A) *6 24 X
15 (2X, 1A) *6 18 X
16 (1X, 1A) *6 12 X
17 6A 6 X
ĐUÔI ( Nâu sẫm)
1-2 6x
3 (2X, 1v) *2 8 x
4-5 8x 8 x
DÂY ĐEO CỔ
20 mũi xích nối tròn lại, móc 20x