1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Hướng dẫn móc con bò sữa

 In Học đan móc, Móc len, Móc thú len

Gấu, thỏ thì đã có nhiều hướng dẫn cả trong đan và móc

Bé bò sữa thì chưa từng xuất hiện, tớ rất thích e bò này nhìn yêu yêu ý

Bài dịch của bạn Thóc Gạo, nằm trong chương trình dịch chart của Hội Hame đan móc

Thay mặt hội và mọi người đọc bài viết này, cám ơn bạn Thóc Gạo thật nhiều 🙂

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

8

Nguyên liệu

 • Các màu như hình
 • Kim móc phù hợp
 • Link tải chart gốc: tại đây (các bạn ấn vào tải miễn phí nha)

Cách làm

 

 

*Ký hiệu

St: mũi

Ch: mũi bính

Slst: mũi dời

X: Mũi đơn

V: tăng mũi đơn

1. Thân (Với len trắng): Móc bắt đầu từ phần đáy của thân

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 6V [12]

Rnd 3: (×,∨) *6 ( 18)

Rnd 4: ( 2×, V) *6 ( 24)

Rnd 5: ( 3×, V) *6 ( 30)

Rnd 6: (2X, V, 2X)*6 [36]

Rnd 7: ( 5×, V) *6 ( 42)

Rnd 8: (3X, V, 3X)*6  [48]

Rnd 9: ( 7×, V) *6 ( 54)

Rnd 10: 54X [54]

Rnd 11: (4X, V, 4X)*6 [60]

Rnd 12: 60 X [60]

Rnd 13: ( 9×, V) *6 ( 66)

Rnd 14 – 23: 66 x [66]

Rnd 24: ( 9×, A) *6 ( 60)

Rnd 25: 60 x [60]

Rnd 26: (4 X, A, 4 sc) *6  [54]

Rnd 27: 54 X[54]

Rnd 28: (7X,A)*6        48

Rnd 29: 48 x [48]

Rnd 30: (3X,A, 3X)*6 [42]

Rnd 31: 42 X [42]

Rnd 32: (5X,A)*6        36

Rnd 33: 36 X [36]

Rnd 34: (2 X, A, 2X) [30]

Rnd 35 – 39: 30 X [30] Kết thúc bằng 1 mũi sl tại mũi đầu tiên Cắt len, nhồi bông

2. Đầu – Len màu hồng. Bắt đầu móc từ phần trước đầu

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 4 X vào cùng mũi đầu tiên, 2X, 4 X vào cùng mũi tiếp theo, 2X[12]

Rnd 3: 3 times (2 X vào cùng mũi tiếp theo), 3 sc, 3 times (2 X vào cùng mũi tiếp theo), 3 sc [18]

Rnd 4: 3 X, 3 times (2 X vào cùng mũi tiếp theo), 6 sc, 3 times (2 X vào cùng mũi tiếp theo), 3 X [24]

Rnd 5: 3 X, (2 X vào cùng mũi tiếp theo, 1 sc) *3, 6 X, (2 X vào cùng mũi tiếp theo, 1 sc)*3, 3 X [30]

Rnd 6: 3 X, (2 X, 2 X vào cùng mũi tiếp theo) *3, 6 X, (2X, 2 X vào cùng mũi tiếp theo) *3, 3 X [36]

Rnd 7: 4 X, (2 X vào cùng mũi tiếp theo, 3X) *3, 6X, (2 X vào cùng mũi tiếp theo, 3 sc) *3, 2 X [42]

Rnd 8: 42 X [42]

Rnd 9: 4X, (2 X vào cùng mũi tiếp theo, 4 X) *3, 6 X, (2 X vào cùng mũi tiếp theo, 4 sc) *3, 2X [48]

Rnd 10 – 15: 48 sc [48]

Rnd 16: 5 X, (A, 4X) *3, 6 X, (A, 4 X) *3, 1 X [42].

Tiếp tục với len trắng

Rnd 17: 42 [42]

Rnd 18: (5X,A)*6        36

Rnd 19: 36X [36]

Rnd 20: (5X,V)*6        42

Rnd 21: 42 X [42]

Rnd 22: (3 X, V, 3 X)*6 [48]

Rnd 23: 48X [48]

Rnd 24: (7X,V)*6        54

Rnd 25: 54 X [54]

Gắn mắt vào Dòng 20 và 21 cách nhau 11 mũi

Rnd 26: (4 X, V, 4X)*6 [60]

Rnd 27 – 34: 60 X [60]

Rnd 35: (4 X, A, 4X) *6  [54]

Rnd 36: 54 X [54]

Rnd 37: (7X,A)*6        48

Rnd 38: (3X, A, 3X) *6  [42]

Rnd 39: (5X,A)*6        36

Rnd 40: (2 X, A, 2 X) *6  [30]

Rnd 41: (3X,A)*6        24

Rnd 42: (1 X, A, 1 X) *6  [18]

Nhồi bông phần đầu

Rnd 43: (X,A)*6          [12]

Rnd 44: 6A [6]

Thêm mũi màu nâu vào dòng 7 và 8 cách nhau 11 mũi.

Cỏ trong miệng: Cắt 7 sợi len màu xanh lá cây dài khoảng 6cm. Thắt nút ở 1 đầu.Gắn 4 đoạn vào mũi thứ 5 của dòng 5 và 3 đoạn vào mũi thứ 29 của dòng 5. Cắt đầu còn lại với các chiều dài khác nhau.

Khâu đầu và thân vào nhau

3. Tai – Len trắng

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 6V [12]

Rnd 3 – 4: 12X [12]

Rnd 5: (X,V)*6            18

Rnd 6 – 7: 18X [18]

Rnd 8:  (1 X, V, 1 X)*6 [24]

Rnd 9: 24X [24]

Rnd 10: Gấp đôi tai lại và móc 11X[11]

Làm tai thứ 2 và khâu tai vào đầu giữa dòng 30 và 32 cách nhau 13 mũi.

4. Sừng – Len màu nâu

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: (X,V)*3 [9]

Rnd 3 – 6: 9 X [9]

Kết thúc bằng mũi sl tại mũi đầu tiên.

Làm sừng thứ 2 và khâu vào đầu ở giữa 2 tai.

5. Bầu vú – Len màu hồng

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 6V ( 12)

Rnd 3: (X, V) *6 ( 18)

Rnd 4: (1X, V, 1 X)*6 [24]

Rnd 5: ( 3×, V) *6 ( 30)

Rnd 6: (2 X, V, 2 X) *6  [36]

Rnd 7: ( 5×, V) *6 ( 42)

Rnd 8: (3 X, V, 3X) *6  [48]

Rnd 9: 48 X [48]

Rnd 10: ( 7×, V) *6 ( 54)

Rnd 11 – 13: 54X [54]

Kết thúc bằng mũi sl tại mũi đầu tiên . Khâu phần bầu vú vào bụng ở giữa dòng 7 và dòng 28. Nhồi bông trong khi khâu.

Núm vú – Len màu hồng

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: (X,V)*3 [9]

Rnd 3 – 5: 9 X [9]

Kết thúc bằng mũi sl tại mũi đầu tiên. Làm 3 núm vú và khâu vào phần vú.

6. Chân trước – Bắt đầu với len nâu

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 6V [12]

Rnd 3: (×, V) *6 ( 18)

Rnd 4: (1X,V, 1X) *6  [24]

Rnd 5: ( 3×, V) *6 ( 30)

Rnd 6: (2 X, V, 2 X) *6  [36]

Rnd 7: chỉ móc vào cạnh trong. (2 X, A, 2X)*6 [30]

Rnd 8: 30 X[30]

Rnd 9: ( 3×, A) *6 ( 24)

Rnd 10: 24 X [24]

Rnd 11: (1 X, A, 1X) *6  [18]

Tiếp tục với len trắng

Rnd 12 – 31: 18 X[18]

Nhồi bông phần chân.

Rnd 32: (X,A)*6 [12]

Rnd 33: Gấp lại 1 nửa và móc với 5X [5]

Làm chân trước thứ 2 và khâu chân vào cạnh bên phải của thân bên dưới đầu.

7. Chân sau – Bắt đầu với len nâu

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 6V                   12

Rnd 3: (X,V)*6                        18

Rnd 4: (1 X, V, 1 X) *6  [24]

Rnd 5: (3X,V)*6          30

Rnd 6: (2X, V, 2 X) *6  [36]

Rnd 7: (5X,V)*6          42

Rnd 8: Chỉ móc vào cạnh sau. (5X,A)*6             36

Rnd 9: 36 X [36]

Rnd 10: (2X, A, 2 X) *6  [30]

Rnd 11: 30 X [30]

Rnd 12: (3X,A)*6        24

Tiếp tục với len trắng

Rnd 13 – 30: 24 X[24]

Nhồi bông phần chân.

Rnd 31: Gấp lại 1 nửa và móc với 11X [11]

Làm chân sau thứ 2 và khâu vào phần bên dưới của thân.

8. Đuôi – Bắt đầu với len màu nâu

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 6X [6]

Rnd 3: (X,V)*3 [9]

Rnd 4: 9X [9]

Rnd 5: (2X,V)*3 [12]

Rnd 6: (3X,V)*3 [15]

Rnd 7 – 9: 15 X [15]

Rnd 10: (3X,A)*3 [12]

Nhồi bông

Rnd 11: (2X,A)*3 [9]

Tiếp tục với len màu trắng

Rnd 12 – 28: 9X [9]

Kết thúc bằng mũi sl tại mũi đầu tiên.

Nhồi phần đuôi với fiberfill nhưng để lại phần đuôi trắng không nhồi. Khâu đuôi vào phần sau của thân giữa dòng 8 và 10

Khâu ráp  các bộ phân với nhau

 

9. Thùng đựng sữa – Bắt đầu với len màu xám

Rnd 1: ch 2, 6X vào mũi ch thứ 2 [6]

Rnd 2: 6V        12

Rnd 3: (X,V)*6            18

Rnd 4: (1 X, V, 1X) *6  [24]

Rnd 5: (3X,V)*6          30

Rnd 6: (2 X, 2 V, 2 X) *6  [36]

Rnd 7: (5X,V)*6          42

Rnd 8: (3X, V, 3 X) *6  [48]

Cắt miếng bìa hinh tròn

Rnd 9: 48 X chỉ móc vào cạnh sau [48]

Rnd 10 – 29: 48 X [48]

Đặt miếng carton vào phần dưới cùng của thùng

Rnd 30: chỉ móc vào cạnh trong. (3X, A, 3 X)*6 [42]

Rnd 31: 42 X [42]

Rnd 32: (5X,A)*6        36

Rnd 33: 36 X [36]

Rnd 34: (2X, A, 2 X) *6 [30]

Rnd 35: 30 X  chỉ móc vào cạnh trong [30]

Rnd 36 – 38: 30  X[30]

Rnd 39:  Chỉ móc vào cạnh ngoài. (2X,V)*10 [40]

Rnd 40 – 41: 40 X chỉ móc vào cạnh trong [40]

Rnd 42: (4X,A)*6        30

Rnd 43: 30 X chỉ móc vào cạnh trong [30]

Rnd 44: 30 X [30]

Rnd 45: (3X, A)*6       24

Rnd 46: (1 X, A, 1X) *6  [18]

Nhồi bông nhưng để lại phần dưới (từ dòng 35 không nhồi.

Rnd 47: (X,A)*6  [12]

Rnd 48: 6A[6]

Nhồi bông phần còn lại từ dòng 43

10. Quai thùng – Len màu xám

Ch 17

Rnd 1: 16 X [16]

Làm tay thứ 2 và khâu vào trong phần thùng sữa dưới dòng 30

11. Nắp thùng – Len màu xám

Ch 13

Rnd 1: 12X [12]

Rnd 2: ch 1, móc vòng quanh, 12 X[12]

Khâu nắp thùng lên miệng thùng sữa

Bé Bò sữa này khá là to, các bé ôm tha hồ nha

9

Thỏ ngốc và Thóc Gạo chúc các bạn mau có sản phẩm nha 🙂

Showing 21 comments
 • Trang
  Trả lời

  Dong 10 Cua chan trai fai la2x,A,2x de bang 30 chu

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   Chân sau – Dòng 10: ( 2X, A, 2X) * 6 (30)
   Mình sẽ sửa lại, cảm ơn bạn nhé!

 • Linh
  Trả lời

  Sc là sao bạn?

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   Sc là mũi móc đơn, kí hiệu là chữ X, mình sẽ sửa lại bài viết 🙂 Chúc bạn thành công!

 • Huệ
  Trả lời

  Dòng 14 phần thân e k hỉu c ơi -23÷66 là j chị

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   Rnd 14 – 23: 66X [66]
   Nghĩa là từ Hàng 14 đến Hàng 23: Móc bình thường mỗi chân 1 mũi X ( Tổng 66 mũi )

 • nhi
  Trả lời

  mui A:la gi z c ?

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   A là giảm mũi, nghĩa là 2 mũi giảm thành 1 mũi, bạn có thể lên youtube để học các mũi cơ bản

 • hoa
  Trả lời

  Em cho chị hỏi. Phần nắp thùng ghi hàng 2 là: ch1, móc vòng quanh, 12 x. Chị ko hiểu chỗ này em hướng dẫn dùm chị nha. Em có bài móc con cừu Dolly hok chỉ chị với. Cảm ơn em.

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   Nghĩa là chị móc 1 mũi xích, xong móc 12 mũi X thôi ạ. Em không có chart móc Cừu Dolly chị bảo rồi ạ 🙂

 • Phương anh
  Trả lời

  Chị ơi, phần đốm mình móc bằng mũi gì ạ? 🙁 em mới tập móc nên không biết ạ

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   em có thể móc từng miếng rồi khâu vào hoặc có cách nhanh hơn là e mua vải dạ cắt thành từng miếng rồi dùng keo nến dán vào. Chúc e thành công!

 • đức
  Trả lời

  ch 2,móc 6 mũi đơn vào ch 2 xong thi dùng mũi trượt để nối còng lại ạ

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   móc xoắn ốc e nhé, hết dòng đánh dấu lại

 • Chang
  Trả lời

  Chị ơi cho e hỏi 3 times là s ạ

 • Pinar
  Trả lời

  turkish please

 • Phương
  Trả lời

  Cho mjnh hỏi hàng số 6 của phần thân mjnh ko hiểu lắm

  • Phượng
   Trả lời

   Phần đầu hảng số 6 mjnh ko hiểu lắm

 • Phương
  Trả lời

  Mjnh nhầm phần đầu đó bạn

 • Phương
  Trả lời

  Phần đầu hảng số 6 mjnh ko hiểu lắm

 • Phuong
  Trả lời

  Hàng số 6 của phần đầu mjnh ko hiểu

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0