Hướng dẫn móc cho Lucky

Đan móc bản thân mình chỉ thích làm thú và làm đồ em bé, thích những thú kute nho nhỏ xinh xinh

Bạn chó Lucky này móc siêu nhanh, nhìn cái mặt ngộ ơi là ngộ, kiểu câng câng nhâng nhâng :)

Ai chăm chỉ làm cả đan mỗi con 1 màu thì đẹp phải biết đó ạ

Face cá nhân của mình: tại đây

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

1

Nguyên liệu

  • Len caron màu trắng 1c, ít len đen xem len : tại đây
  • Kim móc 2,5mm

Cách làm

 

1

 * Kí hiệu  

X: mũi đơn

V: tăng mũi

A: giảm mũi

B: mũi bính

HDC: mũi nửa kép

DC: mũi kép

VTMT: vòng tròn ma thuật

ĐẦU

1.VTMT 6X (6)

2.6V (12)

3.(1X, 1V)*6  (18)

4.(2X, 1V)*6  (24)

5.(3X, 1V)*6  (30)

6.9x, 1v, 14x, 1v, 5x (32)

7.10x, 1v, 15x, 1v, 5x (34)

8.34x

9.11x, 1v, 16x, 1v, 5x (36)

10.36x

11.36x

12.36x

13.36x

14.(5x, 1v)*6 (42)

15.15x, 12v, 15x  (54)

16.54X

17.(8X, 1V)*6  (60)

18.60x

19.60X

20.60X

21.60X

22.60X

23.60X

24.60X

25.(1A, 8X)*6  (54)

26.54X

27.54X

28.(1A, 7X)*6   (48)

29.48X

30.(1A, 6X)*6  (42)

31.(1A, 5X)*6  (36)

32.(1A, 4X)*6  (30)

NHỒI BÔNG

33.(1A, 3X)*6 (24)

34.(1A, 2X)*6 (18)

35.(1A, 1X)*6 (12)

Nhồi bông, kết thúc

Chừa đoạn dài để khâu.

 

 

TAI ( màu đen) (2 cái)

1.VTMT 4X (4)

2.4V  (8)

3.(1X, 1V)*4(12)

4.(2X, 1V)*4(16)

5.(3X, 1V)*4(20)

6.20X

7.(4X, 1V)*4(24)

8.24X

9.(5X, 1V)*4(28)

10.28X

11.(6X, 1V)*4(32)

12.32X

13.32X

14.32X

15.(1A, 14X)*2(30)

16.30X

17.1A, 28X (29)

18.1A, 27X (28)

19.1A, 26X          (27)

20.1A, 25X (26)

21.1A, 9X, 1A, 13X  (24)

22.24X

23.24X

24.24X

25.24X

26.12A       (12)

 

THÂN

1.VTMT 6X     (6)

2.6V(12)

3.(1X, 1V) *6   (18)

4.(2X, 1V) *6   (24)

5.(3X, 1V) *6   (30)

6.(4X, 1V) *6   (36)

7.(5X, 1V) *6   (42)

8.(6X, 1V) *6   (48)

9.(7X, 1V) *6   (54)

10.54X

11.(8X, 1V) *6 (60)

12.60X

13.60X

14.60X

15.60X

16.60X

17.(1A, 8X) * 6(54)

18.54X

19.(1A, 7X) * 6(48)

20.48X

21.(1A, 6X) * 6(42)

22.42X

23.(1A, 5X) * 6(36)

24.36X

25.(1A, 4X) * 6(30)

26.30X

27.(1A, 3X)*2, 1A, 18X          (27)

28.27X

Nhồi bông

Cắt đoạn dài để khâu

 

 

CHÂN (2 CÁI)

1.VTMT 6X (6)

2.6V  (12)

3.(1X, 1V) *6(18)

4.(2X, 1V) *6(24)

5.(3X, 1V) *6(30)

6.(4X, 1V) *6(36)

7.(5X, 1V) *6(42)

  • 42X
  1. (1A, 5X) *6 (36)

14.12X, 6A, 12X (30)

15.12X, 3A, 12X (27)

16.12X, 2A, 11X (25)

17.12X, 1A, 11X (24)

18.(1A, 10X)*2    (22)

  • 22X
  1. (1A, 9X)*2 (20)

22-23. 20X

  1. (1A, 8X)*2 (18)

25.- 26. 18X

Nhồi bông

  1. (1A, 7X)*2 (16)

28-29. 16X

 

 

TAY

1.VTMT 5X (5)

2.5V  (10)

3.(1X, 1V) *5(15)

4.(2X, 1V) *5(20)

5.20X

6.20X

7.( 2 DC chung chân )*3, 17X (23)

8.23X

9.3A, 17X   (20)

10.2A, 16X (18)

11.1A, 16X (17)

12.1A, 15X (16)

13.16X

14.16X

15.16X

Nhồi bông

16.(1A, 6X) *2 (14)

17.14X

18.14X

19.14X

20.(1A, 5X) *2(12)

21.12X

22.12X

23.12X

 

 

ĐUÔI

1.VTMT 5X (5)

2.5V(10)

3.-7.10X

  1. (1V, 4X) *2 (12)

9.-13. 12X

  1. (1V, 5X)*2 (12)

15-19.14X

 

ĐỐM

Nhỏ:  VTMT 8X

Vừa: VTMT 2B, 9HDC

To: VTMT 2B, 11DC

Hame.vn chúc các bạn thành công nha