Hướng dẫn móc áo lá điệu đà cho bé gái

Cơn nghiền móc áo vẫn chưa chấm dứt, tớ thấy áo lá này yêu quá nên làm luôn, 1 tối là xong

Tớ ưu ái đồ cho bé gái quá nhỉ, hihi, sắp tới ra mẫu cho áo nam nha, cám ơn các bạn nhiều luôn ủng hộ tớ

1

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

Nguyên liệu: 

  • Len patons canadiana : hết hơn 2c mua len : tại đây
  • Kim móc 3,5mm

Cách làm

* Khái quát chung

Áo hướng dẫn cho các cỡ sau:

0-3 tháng

6-12 tháng

1-2 tuổi

3-4 tuổi

5-6 tuổi

7-8 tuổi

Tớ làm áo cho bé  3 tháng nhưng lại móc theo công thức áo 6-12 tháng mặc với vừa, nếu móc đúng 0-3 thì chật, tớ dịch  nguyên bản gốc nên để nguyên thế. Các bạn làm thì nhích lên 1 size nha

Kí hiệu

ch: mũi bính

v: tăng mũi( 1 chân 2 mũi)

sc: mũi đơn

dc: mũi kép đơn

vdc: tăng mũi kép  đơn( 1 chân 2 mũi)

hdc: mũi chữ T

FPdc: mũi ngoặc trước

BPdc: mũi ngoặc sau

Video hướng dẫn 2 mũi trên: tại đây

– Mũi HDC around: các bạn quan sát kĩ hình nha

Mũi này móc như sau: sau khi móc 1 mũi hdc rồi ( hình 1) thì mình vắt dây, kéo lên 1 mũi- lúc này trên que có 3 mũi(hình minh họa 2) sau đó vắt dây rút hết( hình 3)

7

  1. Cổ áo

Vòng 1:

ch44[44,51,51,58,58], sc từ chân thứ 2 của kim móc, sc tới hết

Lúc này có (43[43,50,50,57,57] mũi

Vòng 2:

Mặt trái: ch1, dc tới hết

Lúc này có (43[43,50,50,57,57] mũi

Vòng 3:

Mặt phải: ch1, 3sc* 3FPdc vào chân tiếp theo, 3FPdc vào chân tiếp theo, 5dc* lặp lại phần ** cho tới hết

Lưu ý: 3FPdc vào chân tiếp theo: nghĩa là đâm 3 mũi FPdc vào cùng 1 chân

Lúc này có 67[67,78,78,89,89] mũi

Vòng 4:

mặt trái: ch1,2sc * vsc, 6BPdc, vsc, 3sc* lặp lại ** tới hết

Lúc này có 79[79,92,92,105,105] mũi

Vòng 5:

mặt phải: ch1, 3sc * vsc, 2FPdc, bỏ qua 2 mũi, 2FPdc, vsc, 5sc* lặp lại ** cho tới hết

Lúc này có 79[79,92,92,105,105] mũi

Dòng 5 này  là mình thu cái lá vào

Vòng 6:

mặt trái: ch1, sc tới hết

Lúc này có 79[79,92,92,105,105] mũi

Vòng 7:

mặt phải: ch1, 7sc , * FPdc vào chân đầu tiên FPdc của hàng trước, bỏ qua 2 mũi, FPdc vào chân cuối cùng FPdc của hàng trước, 12sc* lặp lại ** cho tới hết

Lúc này có 85[85,99,99,113,113] mũi

Hình minh họa, nghĩa là mình thu cái lá vào

6

Cổ áo lá4

Vòng 8-9: ch1, sc tới hết

Lúc này có 85[85,99,99,113,113] mũi

Vòng 10: với size 0-6 tháng, 3-4 tuổi, 7-8 tuổi móc như sau:

ch1* 3sc,  vsc* lặp lại tới khi còn 1[3,1] mũi,  thì móc 1[3,1] sc

Lúc này có 106[123,141] mũi

Vòng 10 với size 6-12 tháng, 1-2 tuổi 5-6 tuổi móc như sau:

ch1* 5sc, vsc* lặp lại ** tới khi còn [7,3,5] mũi, sc [7,3,5] mũi

Lúc này có [98,115,131] mũi

Vòng 11:

ch1, hdc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại tới khi còn 1[1,2,2,2,2] mũi, hdc tới hết

Lúc này có 106[98,114,122,130,140] mũi

Với cỡ 0-6 tháng chuyển sang phần 2( phần thân)

Các cỡ khác móc tiếp tục như sau:

Vòng 12:

ch1, dc vào chân đầut tiên* dc [3,5,5,4,5] mũi, vdc* lặp lại tới khi còn [1,5,1,9,7] mũi, dc [1,5,1,9,7] mũi

Lúc này có [122,132,142,154,162] mũi

Vòng 13:

ch1, hdc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết, hdc vào chân cuối cùng

Lúc này có [122,132,142,154,162] mũi

Với size 6-12 thagns, 1-2 tuổi, 3-4 tuổi chuyển sang phần 2( móc thân)

Với size 5-6 tuổi, 7-8 tuổi móc tiếp như sau:

Vòng 14:

ch1, dc tới hết

Lúc này có [154,162] mũi

Vòng 15:

ch1, hdc vào chân đầu tiên * bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết, hdc vào chân cuối cùng

Lúc này có [154,162] mũi

  1. Móc thân áo

Hàng 1:

ch1, dc 15[17,19,21,23,24] mũi, ch2[2,2,4,4,5] mũi, bỏ qua 22[25,26,28,30,31]>>> ta được ống tay thứ 1,

dc 32[38,42,44,48,52] mũi, ch2[2,2,4,4,5] mũi( chỗ này là thân sau áo)

bỏ qua 22[25,26,28,30,31]>>> ta được ống tay thứ 2,

dc 15[17,19,21,23,24] mũi

Lúc này có (66[76,84,94,102,110] mũi

Hàng 2:

ch1, hdc vào chân đầu tiên *  bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết, hdc vào chân cuối cùng

Lúc này có 66[76,84,94,102,110] mũi
Hàng 3:

ch1, dc tới hết

Lúc này có 66[76,84,94,102,110] mũi

Lặp lại hàng 2 và 3 thêm- 3[4,5,6,8,9]  lần

Không cắt len tiếp tục móc diềm thân áo bên phải

Hàng 1:

ch1, sc 29[34,39,49,59,65] mũi

Hàng 2:

ch1, sc vào chân đầu tiên* ch2, bỏ qua 2 mũi, 8sc* lặp lại phần * * thêm 1 lần nữa

Thế là mình vừa tạo khuy xong

Hàng 3: ch1, sc vào chân đầu tiên, sc tới hết

Lưu ý cái đoạn ch2 ở hàng trước thì hàng này móc 2sc vào

Diềm thân áo bên trái

Hàng 1: mặt phải

ch1, sc 29[34,39,49,59,65] mũi

Hàng 2-3 móc như hàng 1

  1. Tay áo

Vòng 1:

ch1, dc vào mũi ch1 vừa tạo, 28[30,32,34,36,36]dc

Lúc này có dc (29[31,33,35,37,37) mũi

Vòng 2:

ch1, hdc vào mũi ch1 vừa tạo *bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết

Lúc này có dc (29[31,33,35,37,37) mũi

Vòng 3:

ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc (29[31,33,35,37,37]

Lặp lại vòng 2-3 thêm- – 2[3,5,6,7,9]  lần

3

Áo này móc nhanh dễ nè

Mặt trước

1

Mặt sau

2

Thỏ bụng nhỏ chúc các bạn thành công nha