1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Hướng dẫn móc áo khoác bé Chíp

 In Học đan móc, Móc áo len, Móc len, Uncategorized

Chà chà mẫu áo khoác này từ khi lên sóng đã được đông đảo các bạn quan tâm ủng hộ, tớ nhìn lần đầu cũng mê tít, bài viết sau hơi dài các bạn đừng nản nha, cứ hàng nào móc chắc hàng đó là được

Mình móc hết tầm hơn 1 ngày, len mềm nên cũng nhanh, các bạn nhớ mua len ủng hộ tớ nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

1

Nguyên liệu: cho bé 6tháng

 • Len patons canadiana: 2 cuộn mua len: tại đây
 • Kim móc 5mm

2

Cách làm

* Khái quát chung

Áo hướng dẫn cho các cỡ sau:

0- 6 tháng: tớ móc cỡ này

1-2 tuổi

3-4 tuổi

5-6 tuổi

7-8 tuổi

– Áo móc từ cổ xuống, xong chia tay, tiếp tục móc thân

– Tiếp tục làm diềm áo tạo khuy cúc

– Cuối cùng móc diềm cổ áo

Kí hiệu

ch: mũi bính

v: tăng mũi( 1 chân 2 mũi)

sc: mũi đơn

dc: mũi kép đơn

hdc: mũi chữ T

FPdc: mũi ngoặc trước

BPdc: mũi ngoặc sau

Video hướng dẫn 2 mũi trên: tại đây

mũi shell

Untitled-1

1. Móc áo

H1: ch47[55,61,61,61], đâm vào chân thứ 2 kể từ kim móc 46[54,60,60,60] mũi đơn

H2: ch1, 46[54,60,60,60]mũi đơn

H3: ch1,*2sc vào chân tiếp theo, sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** cho tới hết 69[81,90,90,90] mũi

H4: ch1, sc tới hết 69[81,90,90,90] mũi
Lặp lại hàng 4 thêm 1(1,3,3,3) lần

Hàng tiếp theo:

ch1, sc vào chân đầu tiên, *(sc, ch3, sc) vào chân tiếp theo, bỏ qua 1 mũi * lặp lại phần ** cho tới khi còn  2(2,3,3,3) mũi thì móc (sc, ch3,sc) vào chân tiếp theo, ( với 3 cỡ cuối cùng bỏ qua 1 sc), sc vào chân cuối cùng, lúc này có 34[40,44,44,44] cụm ch3

Hàng tiếp theo:

ch1, hdc vào chân đầu tiên * 3hdc vào cụm ch3 ở hàng trên* lăp lại phần ** tới hết, hdc vào chân cuối cùng có 104[122,134,134,134] mũi

Hàng tiếp theo:

ch1, sc tới hết có 104[122,134,134,134] mũi

Lặp lại hàng trên thêm  – 1[3,3,4,4] lần

Đối với cỡ 5-6 tuổi và 7-8 tuổi ta tiếp tục móc như sau

ch1, sc 8 mũi(4) mũi tiếp theo, * 2sc vào chân tiếp theo, sc 8 mũi(4) mũi tiếp theo* lặp lại phần ** cho tới hết

Lúc này có 148[160]mũi

Tiếp tục móc xuống tạo cổ chia tay

Hàng 1( size 0-6 tháng):

ch1, sc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 2 mũi, sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** 18 lần ( bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 1 mũi, sc vào chân tiếp theo) lặp lại phần () 2 lần( có 21 shell)

Hàng 1( size 1-2 tuổi):

ch1, sc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 2 mũi, sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** 22 lần, bỏ qua 2 mũi, shell vào chân tiép theo, bỏ qua 2 mũi, sc vào chân tiếp theo( có 24 shell)

Hàng 1( size 3-4 tuổi):

ch1, sc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 2 mũi, sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** 24 lần, ( bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 1 mũi, sc vào chân tiếp theo) lặp lại phần () 2 lần( có 27 shell)

Hàng 1( size 5-6 tuổi):

ch1, sc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 2 mũi, sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** 26 lần, ( bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 1 mũi, sc vào chân tiếp theo) lặp lại phần () 3 lần( có 30 shell)

Hàng 1( size 7-8 tuổi):

ch1, sc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 2 mũi, sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** 26 lần, ( bỏ qua 1 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 1 mũi, sc vào chân tiếp theo) lặp lại phần () 6lần( có 33 shell)

Hàng 2:

ch4, dc vào chân ch4 vừa tạo( sc vào chân thứ 2 của shell, shell vào chân mũi đơn ở hàng trước lặp lại phần ** 19[22,25,28,31] lần, sc vào chân thứ 2 của shell, (dc, ch1, dc) vào chân sc cuối cùng

Hàng 3:

ch1, sc vào chân đầu tiên* shell vào chân mũi đơn tiếp theo, sc vào chân thứ 2 của shell* lặp lại phần ** 20[23,26,29,32] lần

 

Tạo tay chia nách

Hàng 4:

ch4, dc vào chân ch4 vừa tạo * sc vào chân thứ 2 của shell, shell vào chân mũi đơn tiếp theo* lặp lại phần ** thêm 2[2,3,3,4] lần, ch1,  bỏ qua 4[5,5,6,6] shell( đoạn này là ống tay thứ 1) shell vào chân mũi đơn tiép theo, lăp lại phần ** thêm 7[8,9,10,11] lần,  ch1, bỏ qua 4[5,5,6,6] shell( đoạn này là ống tay thứ 2) shell vào chân mũi đơn tiếp theo, lặp lại phần ** thêm 2[2,3,3,4] lần, sc vào chân thứ 2 của shell, (dc, ch1, dc) vài chân mũi đơn cuối cùng

Bắt đầu xuống phần thân

Hàng 5:

ch1, sc vào chân đầu tiên * shell vào chân mũi đơn tiếp theo, sc vào chân thứ 2 của shell* lặp lại phần ** thêm 14[15,18,19,22]  lần, lúc này có 15[16,19,20,23]shell

Hàng 6:

ch4, dc vào chân ch4 vừa tạo, * sc vào chân thứ 2 của shell, shell vào chân mũi đơn tiếp theo* lặp lại phần ** 13[14,17,18,21] lần, sc vào chân thứ 2 của shell, (dc, ch1, dc) vào chân mũi đơn cuối cùng. Lúc này có 14[15,18,19,22] shell

Lặp lại hàng 5 và 6 thêm 3[4,5,6,7] lần

5

Tạo  bèo

Hàng 1:

ch1 ,sc  tới hết, lúc này có 91[97,115,121,139] mũi

Hàng 2:

ch3, dc vào chân đầu tiên, lúc này có 91[97,115,121,139] mũi dc
Hàng 3:

ch2, hdc vào chân ch2 vừa tạo, * FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo* lặp lại phần  ** cho tới khi còn 2 mũi,  FPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối cùng, 91[97,115,121,139] mũi

Hàng 4:

ch2, * BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, 3hdc vào chân tiếp theo * lặp lại phần  **13[14,17,18,21] lần, * BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối cùng 119[127,151,159,183] mũi
Hàng 5:

ch2, * (FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, FPdc vào chân tiếp theo, 2hdc vào mỗi chân hdc ở hàng trước- hàng trước là 3 hdc, tức là chỗ này tạo được 6 mũi* lặp lại phần **13[14,17,18,21] lần, *(FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo) 2 lần,  FPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối cùng, 161[172,205,216,249]sts)

Hàng 6:

ch2, * BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, 2hdc vào chân tiếp theo, 4hdc, 2hdc vào chân tiếp theo* lặp lại **13[14,17,18,21] lần, * BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối cùng, 189[202,241,254,293] mũi

Hàng 7:

ch2, * (FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, FPdc vào chân tiếp theo, 2hdc vào chân tiếp theo, 6hdc, 2hdc vào chân tiếp theo*, lặp lại **13[14,17,18,21] lần, *(FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo) 2 lần,  FPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối , 217[232,277,292,337] mũi

Hàng 8:

ch2, * BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, 2hdc vào chân tiếp theo, 8hdc, 2hdc vào chân tiếp theo* lặp lại **13[14,17,18,21] lần, * BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối cùng, 245[262,313,330,381] mũi
Hàng 9:

ch2, (FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, FPdc vào chân tiếp theo, 12hdc* , lặp lại **13[14,17,18,21] lần, *(FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo) 2 lần,  FPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối, 245[262,313,330,381] mũi

Hàng 10:

ch2, BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, 12hdc*lặp lại **13[14,17,18,21] lần,  * BPdc vào chân tiếp theo, FPdc vào chân tiếp theo) 2 lần, BPdc vào chân tiếp theo, hdc vào chân cuối cùng, 245[262,313,330,381]lần

Lặp lại hàng 9 và 10 thêm 1[1,2,2,3] lần

3

Đã xong 90%

4

Diềm áo bên phải( tạo khuy)

Hàng 1:

ch1, 41[50,55,63,70]sc

Hàng 2:

ch3, dc vào chân tiếp theo* ch1, bỏ qua 1 mũi, 6dc* lặp lại phần ** 4[5,6,6,7] lần, 4[6,4,12,12]dc

Lúc này có 41[50,55,63,70] mũi

Hàng 3:

ch2, hdc vào chân ch2 vừa tạo, (FPdc vào chân tiếp theo, BPdc vào chân tiếp theo) lặp lại tới hết

Lưu ý: móc  1 mũi hdc vào ch1 ở hàng trước

Diềm áo bên trái

Hàng 1:

ch1, 41[50,55,63,70]sc

Hàng 2:

ch3, dc tới hết, 41[50,55,63,70] mũi

Hàng 3:

ch2, *FPdc, BPdc* lặp lại ** cho tới hết

Cổ áo
Hàng 1: Gẩy 55[61,67,67,67]sc

Hàng 2: ch1, sc vào chân đầu tiên* bỏ qua 2 mũi, shell vào chân tiếp theo, bỏ qua 2 mũi, sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** tới hết

Ôi giời ơi, cuối cùng tớ đã dịch xong, đánh mỏi tay luôn

1

Thỏ bụng to chúc các bạn thành công nha

 

Showing 6 comments
 • Phương
  Trả lời

  Add ơi cho mình hỏi chút. Mình đang làm phần chia tay. Đoạn bắt đầu lên 4 bính xong móc 1 kép đơn vào chân bính thứ 4 vừa tạo. Cái chỗ bôi đỏ mình đọc làm theo nhưng k thực sự hiểu lắm. Bạn có clip hương dẫn đoạn đó k ?

 • basac
  Trả lời

  Mình đề nghị bạn huong dẫn bang chart hình hoac ky hiệu bang chư thay bang ky hiệu đơn giản dành cho móc, vi du như ch= mui moc xich. sc = x. …
  Cám ơn bạn rất nhiều,

 • Trang
  Trả lời

  add ơi có clip hướng dẫn mẫu này ko ???? chứ đọc hướng dẫn nhiều chỗ em móc sai quá hjhj em mới tập móc mà… Thank add nhiều

 • Hương Ly
  Trả lời

  Cám ơn Thỏ Ngốc! Bạn hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu ạ. Mình đã làm thànhcoong áo này và áo hoạ tiết lá cho gái yêu của mình rồi ạ. Chúc bạn sức khoẻ và thành công nha ?

  • Pg
   Trả lời

   Áo này phối đồ thế nào nhỉ?

 • tigervasiline
  Trả lời

  cam on ban nhe to da hoan thanh san pham ,rat dep

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0