1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Hướng dẫn móc áo khỉ con

 In Học đan móc, Móc áo len, Móc len, Uncategorized

Tuần trước Lô nha nhà tớ ốm, nên việc dịch các chart chậm trễ hơn so với kế hoạch, nay tớ dịch xong rồi gửi tặng tất cả các mẹ nha

– Áo này móc từ cổ xuống

– Time tầm 1-2 ngày

– Móc dễ thích hợp cho các bạn mới học móc

Các bạn mua len ủng hộ tớ nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

Ảnh áo dưới đây là của bạn Ngọc Hoàng móc bằng len satin cho bé 3 tuổi hết tròn 4c màu aqua, bạn bảo móc rất nhanh, khi móc xong vừa hết len và bé mặc vừa in nên có hứng thú làm thêm các sản phẩm khác

Hame cám ơn bạn nhiều nha

23666623_1150146108452303_386601443_n (1)

* Nguyên liệu

Ảnh mẫu

IMG_7593_medium2

Cách làm

* Áo hướng dẫn cho các cỡ:

Sơ sinh vòng ngực 45cm

6-12 tháng vòng ngực 55cm

1-2 tuổi vòng ngực 60ccm

3-4 tuổi vòng ngực 68cm

5-6 tuổi vòng ngực 75cm

7-8 tuổi vòng ngực 85cm

Len patons canadiana hoặc satin kim móc 3,5mm

ch: mũi bính

dc: mũi kép đơn

sc: mũi đơn

Mũi d2tog

4

Móc từ cổ xuống

H1: móc 42[42,50,52,60,60] mũi kép đơn

H2:   ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 2[2,3,3,4,4] lần , (2dc,ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo, dc 7[7,8,9,10,10] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo , (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiép theo)7[7,8,8,9,9] lần , (2dc, ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo, dc 7[7,8,9,10,10]lần , (2dc, ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo, (sc vào chân tiép theo , dc vào chân tiếp theo) 2[2,3,3,4,4]lần , dc vào chân cuối cùng

H3: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, dc 6[6,8,8,10,10] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, , dc 11[11,12,13,14,14] mũi , (2dc, ch1, 2dc)  vào chân ch ở hàng trước , dc 18[18,20,20,22,22] mũi , (2dc, ch1,2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 11[11,12,13,14,14] mũi , (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc  7[7,9,9,11,11] mũi

H4: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 4[4,5,5,6,6]  lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 15[15,16,17,18,18] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 11[11,12,12,13,13] lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 15[15,16,17,18,18] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 4[4,5,5,6,6]  lần, dc vào chân cuối cùng

H5: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, dc 10[10,12,12,14,14] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 19[19,20,21,22,22] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 26[26,28,28,30,30], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  dc   19[19,20,21,22,22] mũi,  (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, 11[11,13,13,15,15] mũi

Với size 1 chuyển sang móc phần thân, các cỡ khác móc tiếp như sau:

H6: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [6,7,7,8,8]  lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  dc [23,24,25,26,26] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [15,16,16,17,17] lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [23,24,25,26,26] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo)  [6,7,7,8,8] lần

H7: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, dc [14,16,16,18,18]mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [27,28,29,30,30]mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [34,36,36,38,38]], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [27,28,29,30,30]mũi , (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [15,17,17,19,19] mũi

Với size 2 và 3 chuyển sang móc phần thân, các size khác móc tiếp như sau:

H8: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [9,10,10]  lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [33,34,34] mũi, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, [20,21,21] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [33,34,34] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo)  [9,10,10]  lần, dc vào mũi cuối cùng

H9: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc  [20,22,22] mũi, ], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [37,38,38] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [44,46,46] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [37,38,38] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc[21,23,23] mũi

Với size 4 và 5  chuyển sang móc phần thân, size 6 móc tiếp như sau:

H10: : ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [12 ]  lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [42 ] mũi, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, [25] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [42] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [12]  lần, dc vào mũi cuối cùng

H11: : ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc  [26] mũi, ], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [46] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [54] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [46] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc[27] mũi

5

* Móc thân áo

H1: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 6[8,9,11,12,14]  lần, dc vào chân ch1, ch2 [2,2,2,4,4], bỏ qua 23[31,32,41,42,50] dc( đoạn này là ống tay thứ 1) dc vào chân ch1,  ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 15[19,20,24,25,29] lần, dc vào chân ch1, ch2 [2,2,2,4,4], bỏ qua 23[31,32,41,42,50] dc( đoạn này là ống tay thứ 2,  dc vào chân ch1, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 6[8,9,11,12,14]  lần, dc vào chân cuối cùng

7

H2: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, dc vào chân dc, đoạn ch1 ở hàng trước thì móc 1 dc vào

Lúc này có 64[80,86,102,112,128] mũi

H3: ch1, dc vào chân ch1*sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** tới hết, dc vào chân cuối cùng

Lúc này có 64[80,86,102,112,128] mũi

lặp lại dòng 2 và 3 thêm 5[7,9,10,12,14]  lần, nếu muốn áo dài hơn thì móc thêm

8

* Tay áo: móc vòng tròn, kết thúc vòng thì nối với nhau bằng mũi trượt

V1:  ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc 29[37,39,47,51,55] mũi

Lúc này có 30(38,40,48,52,56] mũi

V2: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, d2tog, dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (28[36,38,46,50,54] mũi

V3: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có  (26[34,36,44,48,52] mũi
V4: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (24[32,34,42,46,50] mũi
Với size cỡ 1,2, 3 thì tiếp tục móc tròn ko giảm mũi, còn các cỡ khác tiếp tục  móc như sau:

V 5: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (40,44,48] mũi

V6: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (38,42,46] mũi

V7: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (36,40,44] mũi

Nếu muốn tay áo nhỏ hơn nữa thì mình tiếp tục giảm mũi

8a

* Mũ

Ở mặt phải nối len vào

H1: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, * 2dc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiép theo, dc vào chân tiếp theo* lặp lại phần **  tới khi còn 1[1,1,0,2,2] mũi thì dc tới hết với cỡ 1-2 tuổi thì 2dc vào chân cuối cùng

Lúc này có :   (55[55,67,69,79,79] mũi

H2:  ch, dc vào chân ch1 vừa tạo * sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiép theo* lặp lại phần ** cho tới hết

Lúc này có (55[55,67,69,79,79] mũi

H3: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo , dc tới hết

Lúc này có (55[55,67,69,79,79] mũi

Khâu mũ lại

8b

* Nẹp áo

Với bên trái vạt  áo

H1: ch1, sc tới hết

H2: ch1 * ch2, bỏ qua 2 mũi, sc 8[8,8,10,10,
10] mũi* lặp lại phần ** cho tới hết

Hàng này là làm khuy áo

H3:  ch1, sc  tới hết, riêng đoạn ch2 ở hàng trước thì móc 2 mũi đơn vào

H4:  ch1, sc tới hết

Vạt bên trái làm tương tự nhưng lưu ý ko làm khuy

9

* Tai

Căn vị trí tai như hình

9a

Với màu da

H1 : ch1, bỏ qua 1 hàng, 10dc vào chân tiếp theo, bỏ qua 1 hàng, dùng mũi trượt kết thúc vòng

H2:  với màu chính( màu nâu) ch1,10 sc, dùng mũi trượt kết thúc vòng, quay đầu lại

H3: ch1* sc vào chân sc, 2sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** tới hết lúc này có 15 mũi, dùng mũi trượt kết thúc vòng

H4: ch, 15sc, dùng mũi trượt kết thúc vòng

Với các cỡ bé hơn có thể bỏ qua hàng 4- tùy các bạn

* Đuôi

Làm đằng sau áo

– Đánh dấu điểm làm đuôi như hình, trượt 9 mũi, móc toàn bộ là mũi đơn, cứ 4 hàng thay màu 1 lần

10

Hoàn thành

11

* Túi áo

H1: ch5, sc từ chân thứ 2 của kim móc

H2: ch1, 2sc vào chân đầu tiên, sc tới hết, 2sc vào chân cuối cùng

Lặp lại 2 hàng trên thêm 2[3,3,4,5,5] lần

Dòng tiếp theo: ch1, sc tới hết

Lặp lại dòng tiếp theo thêm 4[5,5,6,6,7]  lần

Cuối cùng đi  1 hàng mũi đơn quanh túi( trừ miệng túi)

12

Khâu ráp các bộ phận lại

IMG_7593_medium2

Thỏ béo chúc các bạn thành công nha

 

 

 

Showing 8 comments
 • Hoang Hoa
  Trả lời

  Áo màu nâu là len màu gì vậy ạ?

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   màu mocha của len Satin bạn nhé

 • Phương Thùy
  Trả lời

  móc 42[42,50,52,60,60] mũi kép đơn, kí hiệu mở ngoặc này là sao ah Thỏ

  • Thao Ngân
   Trả lời

   Mình nghĩ là số móc đơn theo từng số tuổi ở trên đó

 • nu nguyen
  Trả lời

  có chị nào giúp em giải thích rõ chỗ hàng thứ 2 lúc bắt đầu làm sao kg ah, sao đang móc dc mà lại có sc ở chân kế là sao ah?
  h1 móc 42 dc là 42 mũi bính xong thêm 3 mũi bính rồi móc 42dc đúng hok a??? tại em mới tập tành ah plplplpl

 • Trang Do
  Trả lời

  Hàng 1 là phải móc mũi bính trc r mới móc kép đơn đúng k ạ

 • Ngọc hà
  Trả lời

  Shop ơi cho mình hỏi chút ạ, ở phần móc thân áo ở hàng đầu tiên từ đoạn dc vào chân CH 1 ; CH2(4) , bỏ qua 42 Dc ( đoạn này là ống tay áo 1) rùi lại Dc vào chân ch1 (sc vào chân tiếp, Dc vào chân tiếp) 25 lần Dc vào chân ch1 ; ch2(4) bỏ qua (42) Dc … thì mình móc tn ạ, nhất là chỗ ch2(4) với bỏ 42(Dc) là mình hải móc tn ạ. Nhờ shop chỉ giúp mình với ạ. Cảm ơn shop

 • thuthuy
  Trả lời

  Móc hết các phần như thân áo,mũ,tay áo,tai,túi móc hết các phần xomg mới ghép lại với nhau hay như nào ak

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0