Hướng dẫn đan váy Viên Viên

Tớ và em Viên Viên song kiếm hợp bích xong váy này, thực sự váyrất đẹp, kiểu suông chữ A, xòe đuôi cá, tớ thích lắm

Váy này độc đáo ở chỗ, mặc đằng trước hay đằng sau đều xinh

Với những váy hoạt tiết thế này, đan màu hơi tối trông sẽ đẹp hơn, tin tớ đi :)

Tớ kết màu Mauve của len Bernat softee điên đảo, dự là đan 1 áo cùng màu này luôn

1

Nguyên liệu: bé 1 tuổi

  • 2 cuộn màu Mauve len Bernat softee
  • Kim đan số 4mm

Mua len xem: tại đây

Có thể đan bằng len Patons canadiana cũng rất xinh, nhiều màu đẹp xem: tại đây

Cách làm

* Khái quát chung

– Váy này của tác giả Ruth Maddock, tớ dịch lại chia sẻ với các bạn nha

– Tớ đan cỡ nhỏ nhất so với bài viết tức là cỡ 9-18 tháng

Có 4 cỡ sẽ trình bày cụ tỉ trong bài viết

+ 9-18 tháng: bé 2 tuổi mặc vừa

+ 2-3 tuổi: bé 4 tuổi mặc vừa

+ 4-5 tuổi: bé 6 tuổi mặc vừa

+ 6-7 tuổi: bé 8 tuổi mặc vừa

– k: xuống

– p :lên

-k2tog xem:tại đây

– yo xem: tại đây

– skpo xem:tại đây

– sk2po xem:tại đây

Lưu ý: mũi nào k biết đan bạn vào youtube gõ: knit yo, knit k2tog… nha

1. Cách đan

Kim vòng 4mm – dài 60cm

Kích thước và size:

Kích thước phù hợp ( tuổi): 9-18 tháng (2-3 tuổi, 4-5 tuổi, 6-7 tuổi)
Ngực áo (cm): 50 (55, 60, 65)
Chiều dài (cm): 44 (50, 56, 62)

Chú ý: Váy đan từ cổ xuống, sử dụng kim vòng 4mm, bắt mũi tương ứng với các size ở trên: 54 (66, 78, 90) mũi trên kim

Đan 2 dòng K, không nối vòng tròn ( không tính vào đếm dòng trong chart)

Đan họa tiết ( bắt đầu đếm số dòng)
❑ Row 1 ( Mặt phải): k
❑ Row 2 và các dòng chẵn tiếp theo đan như sau: k3, đan P đến khi còn 3 mũi, k3
❑ Row 3: k3, * k3, yo, k3*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k1, yo, k2tog.
❑ Row 5: k3, * k3, [yo, k1] x 2 lần, k2*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k3
❑ Row 7: k3, * k3, [yo, k1] x 4 lần, k2*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k3
❑ Row 9: k3, * skpo, k2, yo, k2tog, k1, skpo, yo, k2, k2tog*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k1, yo, k2tog
❑ Row 11: k3, * k2, yo, k2tog, yo, sk2po, yo, skpo, yo, k2, yo*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k3
❑ Row 13: k3, * yo, skpo, k2, yo, sk2po, yo, k2, k2tog, yo, k1*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k3
❑ Row 15: k3, * k1, yo, skpo, k1, yo, sk2po, yo, k1, k2tog, yo, k2*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k1, yo, k2tog
❑ Row 17: k4, * k1, yo, skpo, k3, k2tog, yo, k1, yo, sk2po, yo*, lặp lại  * đến khi còn, k1, yo, skpo, k3, k2tog, yo, k1, yo, k2tog, k3
❑ Row 19: k3, * yo, k3, yo, skpo, k1, k2tog, yo, k3, yo, k1*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k3
❑ Row 21: k3, * [k1, yo, sk2po, yo] x 3 lần, k2*, lặp lại * đến khi còn 3 mũi cuối cùng, k1, yo, k2tog.

Kết thúc trên kim còn 118 (146, 174, 202) mũi.
❑ Row 22: (Mặt trái): k
❑ Row 23: k
❑ Next row: chiết 3 mũi, đan k đến hết, khi đó trên kim còn 115 (143, 171, 199) mũi.

CHIA TAY – THÂN
❑ Next row: k18 (21, 24, 29), chiết 21 (28, 35, 41) mũi tiếp theo, đan k tiếp theo 37 (45, 53, 59) mũi, chiết 21 (28, 35, 41) mũi tiếp theo, tiếp rục đan k 18 (21, 24, 29) mũi
❑ Cắt len và dồn nhóm 18 (21, 24, 29) mũi K cuối cùng sang kim bên kia được thân sau của váy với tất cả là 36 (42, 48, 58) mũi. Dùng len khác màu hoặc đánh dấu dòng vào điểm ngăn cách 2 nhóm k18 (21, 24, 29) ( chính giữa thân sau). Đây chính là điểm bắt đầu/kết thúc dòng đan.

Mình dồn thân sau vào để đan tròn( chứ k đan mở cúc nữa)

NOTE: Thân trước của váy cho sang kim chờ hoặc luồn len qua các mũi để đan sau.

Nối len ở mặt phải của thân sau váy đan tiếp như sau:
❑ Next row (RS): k2 (4, 6, 12) mũi, sau đó đan 2 mũi K vào một mũi ( tăng mũi kiểu kf&b) cho đến khi còn 2 (4, 6, 12) mũi, đan k đến hết dòng. Kết thúc trên kim có 68 (76, 84, 92) mũi.
Link dạy tăng mũi kiểu kf&b ( thêm mũi K cùng chân) xem: tại đây

**TẠO NÁCH ÁO

– Cách đan dòng ngắn w&t xem: tại đây

– Cách thêm mũi P cùng chân ( mũi pf&b)xem: tại đây

– Cách bắt thêm mũi khi đan xem: tại đây

* Thân sau

❑ Next row: Đan 2 mũi P vào mũi đầu tiên, sau đó đan tiếp p6 (8, 10, 12), w&t
❑ Next row: k
❑ Next row: Đan 2 mũi P vào mũi đầu tiên, sau đó đan tiếp p12 (14, 16, 18), w&t
❑ Next row: k
❑ Next row: Đan 2 mũi P vào mũi đầu tiên, sau đó đan tiếp p19 (21, 23, 25), w&t
❑ Next row: k
❑ Next row: Bắt thêm 2 (4, 6, 8) mũi, đan P đến hết dòng. Kết thúc có 73 (83, 93, 103) mũi
❑ Next row: Đan 2 mũi K vào mũi đầu tiên, sau đó đan tiếp k6 (8, 10, 12), w&t
❑ Next row: p
❑ Next row: Đan 2 mũi K vào mũi đầu tiên, sau đó đan tiếp k12 (14, 16, 18), w&t
❑ Next row: p
❑ Next row: Đan 2 mũi K vào mũi đầu tiên, sau đó đan tiếp k19 (21, 23, 25), w&t
❑ Next row: p
❑ Next row: Bắt thêm 2 (4, 6, 8) mũi, đan K đến hết dòng. Kết thúc có 78 (90, 102, 114) mũi **

❑ Cắt len và tạo nách cho thân trước với 37 (45, 53, 59) mũi. Nối len ở mặt phải và đan:
❑ Next row (Mặt phải): k3 (7, 11, 13) mũi, sau đó đan 2 mũi K vào một mũi ( tăng mũi kiểu kf&b) cho đến khi còn 3 (7, 11, 13) mũi, đan k đến hết dòng. Kết thúc trên kim có 68 (76, 84, 92) mũi
❑ Lặp lại phần tạo nách áo của thân sau từ **. Kết thúc có 78 (90, 102, 114) mũi
❑ Đánh dấu điểm bắt đầu/kết thúc dòng đan, lúc này trên kim có156 (180, 204, 228) mũi
❑ Đan 16 dòng K
❑ Hàng tăng mũi: k19 (22, 25, 28), m1, k40 (46, 52, 58), m1, k38 (44, 50, 56), m1, k40 (46, 52, 58), m1, k19 (22, 25, 28). Kết thúc có 160 (184, 208, 232) mũi
❑ Đan 16 dòng K
❑ Hàng tăng mũi: k19 (22, 25, 28), m1, k42 (48, 54, 60), m1, k38 (44, 50, 56), m1, k42 (48, 54, 60), m1, k19 (22, 25, 28). Kết thúc có 164 (188, 212, 236) sts
❑ Đan 16 dòng K
❑ Hàng tăng mũi: k20 (23, 26, 29), m1, k42 (48, 54, 60), m1, k40 (46, 52, 58) sts, m1, k42 (48, 54, 60), m1, k20 (23, 26, 29). Kết thúc có 168 (192, 216, 240) sts
❑ Đan 16 dòng K
SIZE 9-18 THÁNG

❑ Hàng tiếp theo: Tăng 2 mũi M1 cách đều sao cho trên kim có 170 mũi

CHART CHO CẢ 3 SIZE: 2-3, 4-5, 6-7 ( TUỔI )

❑ Hàng tăng mũi: k23 (26, 29) sts, m1, k50 (56, 62) sts, m1, k46 (52, 58) sts, m1, k50 (56, 62) sts, m1, k23 (26, 29) sts. Kết thúc có 196 (220, 244) sts
❑ Đan 16 dòng K
❑ Hàng tăng mũi: k24 (27, 30), m1, k50 (56, 62), m1, k48 (54, 60), m1, k50 (56, 62), m1, k24 (27, 30). Kết thúc có 200 (224, 248) sts

CHỈ SIZE 4-5 TUỔI

❑ Hàng tăng mũi: k27, m1, k58, m1, k54, m1, k58, m1, k27. Kết thúc có 228 sts
❑ Hàng tiếp theo: Tăng 2 mũi M1 cách đều sao cho trên kim có 230 sts

CHỈ SIZE 6-7 TUỔI

❑ Hàng tiếp theo: Tăng 2 mũi M1 cách đều sao cho trên kim có 250 sts
❑ Đan 11 dòng K

CHART HỌA TIẾT CHÂN VÁY CHO TẤT CẢ CÁC SIZE

Tiếp tục đan họa tiết với 170 (200, 230, 250) mũi:
❑ Rnd 1 (mặt phải): k
❑ Rnd 2 và các dòng chẵn: k
❑ Rnd 3: * k5, yo, k5*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 5: * k2tog, k3, [yo, k1] twice, k2, skpo*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 7: * k2tog, k2, [yo, k1] four times, k1, skpo*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 9: * k2tog, k2, yo, skpo, k1, k2tog, yo, k2, skpo*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 11: * k2, yo, k2tog, yo, sk2po, yo, skpo, yo, k2, yo*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 13: * yo, skpo, k2, yo, sk2po, yo, k2, k2tog, yo, k1*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 15: * k1, yo, skpo, k1, yo, sk2po, yo, k1, k2tog, yo, k2*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 17: sl 1(sl 1 là bỏ qua 1 mũi), * yo, k1, yo, skpo, k3, k2tog, yo, k1, yo, sk2po*, lặp lại * đến khi còn ko đủ mũi thì đan: yo, k1, yo, skpo, k3, k2tog, yo, k1, yo, sl 2,

bỏ đánh dấu, chuyển 2 mũi cuối của dòng đan sang kim còn lại, được 3 mũi( tính cả mũi sl đàu tiên của hàng 17) đan thành mũi sk2po, đánh dấu vị trí mới kết thúc vòng.
❑ Rnd 19: * yo, k3, yo, skpo, k1, k2tog, yo, k3, yo, k1*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 21: * [k1, yo, sk2po, yo] x 3 lần, k2*, lặp lại * đến hết vòng
❑ Rnd 22 and 23: k
❑ Chiết hết

ĐAN VIỀN NÁCH CHO VÁY

Làm giống nhau ở cả 2 nách, lấy mũi k và đan ở mặt phải K28 (32, 36, 38) mũi xung quanh nách
❑ Chiết hết

TRANG TRÍ

– Khâu khuy áo và giấu len thừa

– Đan xong bạn lấy bàn là hơi, xịt xịt lấy tay đập đập gấu áo sẽ phẳng nha, sau đó đợi khô hay mang giặt tay

Vậy là xong chiếc váy Viên Viên xinh xắn rồi

1

Đằng sau cũng xinh nha :)

2

Chân váy đuôi cá

3

Chúc các mẹ đan được chiếc váy ưng ý nha