Hướng dẫn đan váy Bạch Tuyết

 In Đan len, Đan váy len

Váy Bạch Tuyết đan bằng len softee babay rất  thích, váy lên mềm mại rủ đúng kiểu công chúa. Ảnh dưới là tớ đan váy cho bé 5tuổi

Kể ra đan cũng phải mất cả tuần đó, lần mần mãi mới xong, các mẹ làm cùng tớ nhé

Face cá nhân của mình: tại đây/ 0979787028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

1

Nguyên liệu

 • 3c len Bernat softee màu 3
 • Kim đan 4mm

Bảng màu len có sẵn giá 120k/1c

1aa

Rất nhiều màu đẹp cho các bạn lựa chọn

2aa

Link len: tại đây

Cách làm

Size dành cho trẻ sơ sinh (3, 6, 12, 18 tháng, 2, 3, 4, 5 tuổi)

Đoạn đầu đan trơn thẳng, đoạn sau trơn nối vòng tròn

Ký hiệu:

PmA: Đánh dấu phần tạo nách

PmB: Đánh dấu vị trí tạo hoa văn

SmA: Trượt dụng cụ đánh dấu A

SmB: Trượt dụng cụ đánh dấu B

DD: tại đây

Bắt đầu

Bắtt 52 (56, 60, 64, 68, 70, 72, 74) mũi

Dòng 1:(WS) (K1, P1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 2:(RS) (P1, K1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 3:(WS) (K1, P1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 4:(RS) (Tạo khuyết) P1, K1, YO, K2tog, (P1, K1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 5:(WS) (K1, P1)x2, P6 (7, 7, 7, 8, 9, 9, 9), PmA, (Pfb) 6 (6, 7, 7, 8, 8, 8, 8), PmA, P3 (4 ,5, 7, 7, 7, 8, 9), PmB, P13, PmB, P4 (5, 6, 8, 8, 8, 9, 10), PmA, (Pfb)6 (6, 7, 7, 8, 8, 8, 8), PmA, P6 (7, 7, 7, 8, 9, 9, 9), K1, P1, K1, P1 – 64 (68, 74, 78, 84, 86, 88, 90) mũi

Dòng 6:(RS) (P1, K1)x2, K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb12 (12, 14, 14, 16, 16, 16, 16), SmA, Kfb, K vị trí đánh dấu, SmB, K13, SmB, K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb12 (12, 14, 14, 16, 16, 16, 16), SmA, Kfb, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2 – 92 (96, 106, 110, 120, 122, 124, 126) mũi

Dòng 7:(WS) (K1, P1)x2, P đến khi còn 4 mũi,   (K1, P1)x2

Chú ý – Dòng 8 đến dòng 22 đan hoa văn ở giữa hai điểm đánh dấu B (Chart A)

Dòng 8:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K vị trí đánh dấu, SmB, K3, YO, SSK, K3, K2tog, YO, K3, SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Dòng 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23:(WS) (K1, P1)x2, P đến khi còn 4 mũi, (K1, P1)x2

Dòng 10:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K đến điểm đánh dấu, SmB, K1, K2tog, YO, K1, YO, SSK, K1, K2tog, YO, K1, YO, SSK, K1, SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb) )x2, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Dòng 12:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K vị trí đánh dấu, SmB, K2tog, YO, K 3, YO, DD, YO, K 3, YO, SSK, SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb) )x2, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Dòng 14:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K vị trí đánh dấu, SmB, K1, YO, SSK, K 7, K2tog, YO, K1,SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Dòng 16:(RS) (Tạo khuyết) P1, K1, YO, K2tog, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb) )x2, K đến điểm đánh dấu, SmB, K 2, YO, SSK, K 5, K2tog, YO, K 2,SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb) )x2, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Dòng 18:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K vị trí đánh dấu, SmB, K 3, YO, SSK, K 3, K2tog, YO, K 3,SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Dòng 20:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K vị trí đánh dấu, SmB, K 4, YO, SSK, K1, K2tog, YO, K 4, SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K đến khi còn 4 mũi,  (P1, K1)x2

Dòng 22:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K vị trí đánh dấu, SmB, K 5, YO, DD, YO, K 5, SmB, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, SmA, Kfb)x2, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Chú ý – Ở dòng 23, tháo toàn bộ đánh dấu B

Dòng 24:(RS) (P1, K1)x2, (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, Sm, Kfbx4, K đến khi còn 4 mũi, (P1, K1)x2

Dòng 25:(WS) (K1, P1)x2, P đến khi còn 4 mũi, (K1, P1)x2

Lặp lại dòng 24 và dòng  25 thêm 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5) lần nữa – 164 (176, 186, 198, 208, 218, 220, 230) mũi

Bắt đầu đan vòng tròn

Dòng 26: K2togx2, K đến khi còn 4 mũi, K2togx2 – 160 (172, 182, 194, 204, 214, 216, 226) mũi

Dòng 1: (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, Sm, Kfb)x4, K đến hết dòng

Dòng 2: K

Lặp lại dòng 1 và 2 thêm 0 (0, 0, 0, 2, 2, 3, 4) nữa – 160 (172, 182, 194, 220, 230, 240, 258) mũi

Dòng 3: (K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, Sm, Kfb)x4, K đến hết – 168 (180, 190, 202, 228, 238, 248, 266) mũi

Dòng 4: K đến điểm đánh dấu, Sm, K2 (3, 2, 3, 3, 4, 5, 7), (K1, K2tog, K2tog)x 8 (8, 9, 9, 11, 11, 11, 11) lần, K2 (3, 1, 2, 2, 3, 4, 6), K2tog 0 (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0) lần, Sm, K đến điểm đánh dấu, Sm, K2 (3, 2, 3, 3, 4, 5, 7), (K1, K2tog, K2togx8 (8, 9, 9, 11, 11, 11, 11) lần, K2 (3, 1, 2, 2, 3, 4, 6), K2tog0 (0, 1, 1, 0, 0, 0,0), Sm, K đến hết – 136 (148, 152, 164, 184, 202, 204, 222) mũi

Dòng 5: K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, Sm, (K1, P1) lặp lại cho đến vị trí đánh dấu, Sm, Kfb, K đến khi còn 1 mũi đến vị trí đánh dấu, Kfb, Sm,(K1, P1) lặp lại cho đến vị trí đánh dấu, Sm, Kfb, K đến hết– 140 (152, 156, 168, 188, 198, 208, 226) mũi

Dòng 6: K đến vị trí đánh dấu, Sm, K đến vị trí đánh dấu, Sm, K đến vị trí đánh dấu, Sm, K đến vị trí đánh dấu, Sm, K đến hết

Dòng 7: Tháo hết đánh dấu ở dòng này, K đến vị trí đánh dấu, bỏ dụng cụ đánh dấu, triết  28 (30, 31, 33, 38, 40, 42, 46) mũi, K đến điểm đánh dấu, bỏ dụng cụ đánh dấu, triết 28 (30, 31, 33, 38, 40, 42, 46) mũi, K đến vị trí đánh dấu mũi 84 (92, 94, 102, 112, 118, 124, 134) mũi

Dòng 8: K đến vị trí dòng trên triết tay thì bắt thêm 6 (7, 9, 9, 9, 9, 9, 8) mũi, K đến vị trí dòng trên triết tay thì bắt thêm 6 (7, 9, 9, 9, 9, 9, 8) mũi, K đến hết,  – 96 (106, 112, 120, 130, 136, 142, 150) mũi

Đan theo công thức  (K1, P1) thêm 8 (9, 10, 11, 11, 12, 12, 14)  dòng.

Dòng 9: Kfb – 192 (212, 224, 240, 260, 272, 284, 300) mũi

Dòng 10: K

Lặp lại dòng 10 cho đến khi đạt  3” (4”, 5”, 5”, 7”, 8”, 10”, 11”)  inches kể từ khi bắt đầu đan dòng 10

Dòng 11: K đến hết, và chia đều tăng thêm 0 (4, 4, 0, 4, 4, 0, 0) mũi, (dùng mũi M1) – 192 (216, 228, 240, 264, 276, 284, 300) mũi

Chân váy

Đan theo chart B  2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 3) lần, sau đó đan theo Chart C 1 lần.

Triết theo công thức sau: K1, P1 cho đến hết

 

Chart B:

Dòng 1: K

Dòng 2: (K1, YO, SSK, K7, K2tog, YO) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 3: K

Dòng 4: (K2, YO, SSK, K5, K2tog, YO, K1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 5: K

Dòng 6: (K1, YO, SSK, YO, SSK, K3, K2tog, YO, K2tog, YO) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 7: K

Dòng 8: (K2, YO, SSK, YO, SSK, K1, K2tog, YO, K2tog, YO, K1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 9: K

Dòng 10: (K3, YO, SSK, YO, DD, YO, K2tog, YO, K 2) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 11: K

Dòng 12: (K1, K2tog, YO, K1, YO, SSK, K1, K2tog, YO, K1, YO, SSK) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 13: K đến khi còn lại 1 mũi, Chuyển mũi này để bắt đầu đan dòng sau

Dòng 14: (YO, DD, YO, K3, YO, DD, YO, K3) lặp lại cho đến hết dòng, trả lại 1 mũi để bắt đầu đan dòng sau

 

Chart C:

Dòng 1: K

Dòng 2: (K1, YO, SSK, K7, K2tog, YO) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 3: K

Dòng 4: (K2, YO, SSK, K5, K2tog, YO, K1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 5: K

Dòng 6: (K1, YO, SSK, YO, SSK, K3, K2tog, YO, K2tog, YO) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 7: (P 1, K11) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 8: (K1, P 1, YO, SSK, YO, SSK, K1, K2tog, YO, K2tog, YO, P 1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 9: (P1, K1, P 1, K7, P1, K1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 10: (K1, P 1, K1, YO, SSK, YO, DD, YO, K2tog, YO, K1,P 1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 11: (P 1, K1, P 1, K 7, P 1, K1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 12: (K1, P 1, K1, P 1, YO, SSK, K1, K2tog, YO, P  1, K  1, P 1) lặp lại cho đến hết dòng

Dòng 13: (P 1, K1) lặp lại cho đến hết dòng

 

Chart A

          О λ О           22
                          21
        О /   \ О         20
                          19
      О /       \ О       18
                          17
    О /           \ О     16
                          15
  О /               \ О   14
                          13
\ О       О λ О       О / 12
                          11
  \ О   О /   \ О   О /   10
                          9
      О /       \ О       8
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

 

  Knit on the RS, purl on the WS
О Yarn Over
Purl
\ SSK – Slip, slip, knit together
/ K2tog – Knit two stitches together
λ DD – Slip 1 stitch, K2tog, pass the slipped stitch over the K2tog

 

 

 

Chart B

 

 

        О λ О       О λ О *14
                        *13  
\ О   О /   \ О   О /   12
                        11
    О / О λ О \ О       10
                        9
  О / О /   \ О \ О     8
                        7
О / О /       \ О \ О   6
                        5
  О /           \ О     4
                        3
О /               \ О   2
                        1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart C

 

 

            13
  О /   \ О     12
                  11
  О / О λ О \ О     10
                  9
О / О /   \ О \ О   8
                      7
О / О /       \ О \ О   6
                        5
  О /           \ О     4
                        3
О /               \ О   2
                        1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart C

 

 

13
О / \ О 12
11
О / О λ О \ О 10
9
О / О / \ О \ О 8
7
О / О / \ О \ О 6
5
О / \ О 4
3
О / \ О 2
1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váy xinh Bạch tuyết cho bé đã hoàn thành

3

Chân váy

2

Mẹ nào đan được váy này thì trình độ đan và đọc chart chữ Tiếng anh lên được vài bậc đó 🙂

1

Thỏ béo chúc các bạn mau thành công nha

Showing 6 comments
 • Zenda
  Trả lời

  Sao ko xem được link youtube c nhỉ? E mới tập đan nên ko biết đọc chart ?

 • Loan
  Trả lời

  C ơi sao đoạn thân hàng t6 có 13 mũi. Mà hàng 8 lại 15 mũi ạ. E mới tập đan nên chưa hiểu. C gthich hộ e với

 • Loan
  Trả lời

  E đan cho bé 5t bắt 74 mũi ạ. Đoạn ngực trc đấy ạ

 • Giang
  Trả lời

  Cám ơn hame.vn, tôi đã đan hoàn chỉnh size bé nhất

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   chúc mừng cô nha, rất vui khi cô đan thành công ạ

 • Nguyễn thị minh nhung
  Trả lời

  Mình muốn đan bé 40 kg thit bắt bao nhiêu mũi mẹ nó ơi

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0
1
Bạn cần tư vấn đan móc, mua len?