1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Hướng dẫn đan mèo loang Cumin

 In Đan len, Đan thú len

Chà bé mèo này mình đan siêu nhanh, 1 tối được gần 2 e lận, be bé xinh xinh đáng yêu vô cùng

Các bạn có thể tận dụng len thừa để làm cả đan mèo nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 0979787028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

2

Nguyên liệu

  • Len màu vàng và trắng
  • Kim đan 4mm( kim 5 que 2 đầu và kim vòng) cho len bernat satin
  • Mình có bán set 3 e mèo ( màu vàng, xám và hồng) giá 190k

Cách làm

Bé mèo này lúc đầu đan tròn sau đó đan thẳng, rồi lại đan tròn

4

Đan từ dưới lên

1. Bắt 5 mũi bằng len màu trắng – đan tròn
2. Kfb5 – 10 mũi
3. K10
4. K2, Kfb đến hết – 18 mũi
5. K18
6. K1, Kfb5, K7, Kfb5 – 28 mũi
7. K28
8. K28
9. Bắt len màu vàng (cuộn 1) K2, bắt len màu trắng K3, M1, K19, M1, K3, bắt len màu vàng ở cuộn thứ 2, K1 – 30 mũi – Bắt đầu đan thẳng

10. P1 với len vàng, đổi len trắng P đến khi còn 2 mũi, đổi len vàng P2
11. K3 với len vàng, đổi len trắng K3, M1, K19, M1, K3 đổi len vàng K2 – 32 mũi
12. P2 với len vàng, đổi len trắng P đến khi còn 3 mũi, đổi len vàng P3
13. K6 với len vàng, đổi len trắng K3, M1, (K1, M1)x2, K11, (M1, K1)x2, M1, K3, đổi len vàng K5 – 38 mũi
14. P5 với len vàng, đổi len trắng, P đến khi còn 6 mũi, đổi len vàng P6
15. K9 với len vàng, đổi len trắng K2 (M1, K1)x2, M1, K13, (M1, K1)x2, M1, K2, đổi len vàng K8 – 44 mũi
16. P8 với len vàng, đổi len trắng P đến khi còn 9 mũi, đổi len vàng P9

Đan từ dòng 17 với các dòng lẻ đến dòng 27 theo công thức sau: K8 với len vàng, đổi len trắng K đến khi còn 7 mũi, đổi len vàng K7

Đan từ dòng 18 với các dòng chẵn đến dòng 28 theo công thức sau: P7 với màu vàng, đổi len trắng P đến khi còn 8 mũi, đổi len vàng K8.

29. K1 với len vàng, K2tog, K5, đổi len trắng K đến khi còn 7 mũi, đổi len vàng K5, SSK
30. P6 với len vàng, đổi len trắng P đến khi còn 7 mũi, đổi len vàng P đến hết
31. K1 với len vàng, K2tog, K5, đổi len trắng, K đến khi còn 7 mũi, đổi len vàng K5, SSK
32. P6 với len vàng, đổi len trắng P đến khi còn 7 mũi, đổi len vàng, K đến hết

33. K1 với len vàng K2tog, K5, đổi len trắng, K đến khi còn 7 mũi, đổi len vàng K5, SSK

34. P6 với len vàng, đổi len trắng, P đến khi còn 7 mũi, đổi len vàng, P7 – 38 mũi

35. K1 với len vàng, K2tog. K4, đổi len trắng K3, đổi len vàng K2, đổi len trắng K15, đổi len vàng K2, đổi len trắng K3, đổi len vàng K2, k2tog, k1, SSK

36. P5 với len vàng, đổi len trắng P3 đổi len vàng P2, cắt len vàng cuộn 2, đổi len trắng P15, đổi len vàng P2,đổi len trắng P3, đổi len vàng P6

37. K1 với len vàng, K2tog, K4, đổi len trắng K1, đổi len vàng K5, đổi len trắng K11, đổi len vàng K5,đổi len trắng K1, đổi len vàng K4. SSK.

38. P13 với len vàng, đổi len trắng P7, đổi len vàng P14

39. K1với len vàng, K2tog, K11, đổi len trắng K7, đổi len vàng K11. SSK

40. P13 với len vàng, đổi len trắng P5, đổi len vàng P14

41. K1 với len vàng K2tog. K11, đổi len trắng K5, đổi len vàng K11, SSK.

42. P13 với len vàng, đổi len trắng P3, đổi len vàng P14

43. K1, K2tog, K12 với len vàng, đổi len trắng K1 cắt len trắng, đổi len vàng K12, SSK – bắt đầu đan tròn với len vàng

44.K28
45. K1, K2tog. K6. SSK. K7, K2tog. K6, SSK – 24 mũi
46. K1, K2tog. K3. SSK. K9. K2tog. K3. SSK – 20 mũi
47. K1, K2tog. K15. SSK – 18 mũi
48. K2, chuyển 6 mũi sang kim chờ,  , K3, chuyển 6 mũi sang kim chờ, K1( 6 mũi sang kim chờ chính là tai trái và tai phải của con mèo

Tai trái:

49: K6

50: K2, Skpo, K2

51: K5

52: K2, Skpo, K1

53: K2, Skpo

54: K1, Skpo

55: Skpo, cắt len

Dòng 48: K2, chuyển sang kim chờ, K6 (chia vào 3 que bắt đầu đan vòng 6 mũi để tạo tai)

Tai phải:

49: K6

50: K2, Skpo, K2

51: K5

52: K2, Skpo, K1

53: K2, Skpo

54: K1, Skpo

55: Skpo, cắt len

Lúc này sau khi làm xong 2 cái tai mèo trên que còn 6 mũi, cắt len để 1 đoạn len dài dùng kim khâu len luồn qua các mũi và thít chặt lại

Đuôi:

1: Bắt 3 mũi – đan tròn

2: (K1, M1)x3 – 6 mũi

3: (K1, M1, K1)x3 – 9 mũi

Đan cho đến khi đạt độ dài 30cm thì triết hết

2 bạn mèo Cumin sưởi nắng

1

Bạn mèo vàng còn tranh thủ tập gym

3

Thỏ béo chúc các bạn thành công nha

 

 

 

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0