Hướng dẫn đan gấu bí ngô

 In Đan len, Đan thú len, Học đan móc

Chart này tớ được tặng, sau khi xem qua và áng chừng sau khi đan lên sản phẩm sẽ có kích cỡ lớn, tớ thích lắm, việc này việc kia mãi mới đan được

Từ hồi chuyển qua bán len, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để đan, đây là mẫu mình làm lâu nhất, 1 tuần có hơn, tranh thủ lúc đi ngủ, đi xe, đi ăn, đi xem phim, đi tàu về quê

Đan xong rồi, công thức ko có gì khó, cơ bản là khâu và nhồi sao cho e ý có hồn lại mất thêm 1 ngày nữa

Xong rồi thì thấy vui lắm, vì e ý xinh và manly, đúng lúc Hà Nội trở lạnh, thế là ngoài gấu 70kg giờ có thêm e ” gấu” này nữa khỏi sợ lạnh 🙂

Nói trước nè, e gấu bí này đan cực dễ nha, kiểu như là cầm tay chỉ việc ý, ai cũng đan được

Face cá nhân của mình: tại đây

Chart gấu bằng Tiếng Anh mình đã ghim ngay ở đầu hội Hame đan móc, link hôi xem: tại đây

Mình sẽ dịch ra và ghi thêm kinh nghiệm khi đan, nhồi, khâu e này

2

Nguyên liệu

Len đan thú mình hay dùng patons canadiana hoặc satin, thú to vừa phải, len mềm mại sắc màu phong phú, mua len xem: tại đây

Len: 2 cuộn be, 1 trắng

Kim đan số 3( phải đan nhỏ đi 1 cỡ kim vì khi nhồi sẽ ko bị hở bông)

1a

Cách làm

* Khái quát chung

– Gấu này mình hướng dẫn đan và khâu, ko hướng dẫn làm quần áo, các bạn thích bộ nào thì tự chế cho e nó 1 bộ

– Gấu bí đan rời từng bộ phận khâu vào,  đan trơn( 1 dòng k, 1 dòng p)

– Mũi K: đan xuống

– Mũi P: đan lên

– sts: mũi

– Các mũi khác như K2tog, SSK, M1… các bạn vào youtube gõ là ra ngay video

Ví dụ: Knit nghĩa là đan

>>>Vậy gõ: knit k2tog

knit ssk

knit m1…

Tất cả ra hết video nhé

1. Đan thân: đan từ cổ xuống dưới mông gấu

A: màu be

B: màu trắng

Inc: tăng mũi, mình dùng mũi KFB

Vắt 24 mũi

Row 1 K4, (Inc 1) 15 times, K5  (39 sts)

Row 2 In yarn A P16, in yarn B P7, join second ball of yarn A P16

Tức là đan màu A P16,  màu B P7, màu A P6

Để đan cài màu không bị vắt dây chồng chéo, mình chia cuộn len be làm đôi, 1 cuộn nối đầu bên này, 1 cuộn nối đầu bên kia

Vậy trên que sẽ có 3 dây len: 2dây màu be + 1dây màu trắng

 

Row 3 In A (K2, m1, K2) 4 times, in B K2, m1, K3, m1, K2, in A (K2, m1, K2) 4 times  (49 sts)

Row 4 In A P19, in B P11, in A P19

Row 5 In A K18, in B K13, in A K18

Row 6 In A P18, in B P13, in A P18

Rows 7 – 12 Repeat rows 5 and 6, 3 more times( lặp lại dòng 5 và 6 thêm 3 lần nữa)

Row 13 In A K11, (m1, K1) 4 times, K3, in B K13, in A K3, (K1, m1) 4 times, K11  (57 sts)

Row 14 In A P22, in B P13, in A P22

Row 15 In A K22, in B K13, in A K22

Row 16 In A P22, in B P13, in A P22

Rows 17 – 20 Repeat rows 15 and 16, 2 more times( lặp lại dòng 15 và 16 thêm 2 lần nữa)

Row 21 In A K22, in B K2, m1, K9, m1, K2, in A K22  (59 sts)

Row 22 In A P22, in B P15, in A P22

Row 23 In A K22, in B K15, in A K22

Row 24 In A P22, in B P15, in A P22

Row 25 In A K6, m1, K15, m1, K1, in B K5, m1, K5, m1, K5, in A K1, m1, K15, m1, K6  (65 sts)

Row 26 In A P24, in B P17, in A P24

Row 27 In A K24, in B K17, in A K24

Row 28 In A P24, in B P17, in A P24

Row 29 In A K24, in B K2, m1, K13, m1, K2, in A K24  (67 sts)

Row 30 In A P24, in B P19, in A P24

Row 31 In A K24, in B K19, in A K24

Row 32 In A P24, in B P19, in A P24

Rows 33 – 34 Repeat rows 31 and 32

Row 35 In A K9, m1, K15, in B K19, in A K15, m1, K9  (69 sts)

Row 36 In A P25, in B P19, in A P25

Row 37 In A K25, in B K19, in A K25

Rows 38 – 43 Repeat rows 36 and 37, 3 more times

Row 44 In A P26, in B P17, in A P26

Row 45 In A K16, (K2tog) 4 times, K3, in B K15, in A K3, (K2tog) 4 times, K16  (61 sts)

Row 46 In A P24, in B P13, in A P24

Row 47 In A K25, in B K11, in A K25

Row 48 In A P26, in B P9, in A P26

Row 49 In A K27, in B K7, in A K27

Row 50 Purl( từ đây đan nguyên màu be, cắt màu trắng)

Row 51 K14, (K2tog) 4 lần, K17, (K2tog) 4 lần, K14  (53 sts)

Rows 52 – 55 Beg with a Purl row, st-st 4 rows( nghĩa là  đan trơn bắt đầu với 1 hàng P)

Row 56 P15, turn

Row 57 Slip first stitch knit wise, Knit to end

2 dòng trên 56 và 57 là đan dòng ngắn có tác dụng làm phệ bụng con gấu, nếu các bạn ko biết đan dòng ngắn thì xem video: tại đây

Row 58 P14, P2tog, Purl to end  (52 sts)

Row 59 K15, turn

Row 60 : Slip first stitch purl  wise, Purl to end

2 dòng trên cũng đan dòng ngắn( cứ có chữ turn nghĩa là đan dòng ngắn các bạn nhé)

Row 61: K14, K2tog, K tới hết(51 sts)
Row 62 P15, turn

Row 63 Slip first stitch knit wise, Knit to end

Row 64 P14, (P2tog) 2 times, Purl to end  (49 sts)

Row 65 K15, turn

Row 66 Slip first stitch purl wise, Purl to end

Row 67 K6, K2tog, K6, (K2tog) 2 times, K7, K2tog, K14

K2tog, K6  (44 sts)

Row 68 Purl

Row 69 (K2tog) to end  (22 sts)

Row 70 Purl

Row 71 (K2tog) to end  (11 sts)

Cắt len  để thừa đoạn len dài 20 cm, dùng kim luồn qua các  mũi còn lại và thít chặt

2. Đầu

Màu B, bắt 7 mũi, để thừa 1 đoạn dài 20cm tý còn khâu

Inc: nghĩa là tăng mũi, dùng mũi KFB

Row 1 (Inc 1) 6 times, K1  (13 sts)

Row 2 Second and every following alternate row: Purl, unless otherwise stated( nghĩa là các dòng chẵn đều đan P)

Row 3 (K1, m1) 12 times, K1  (25 sts)

Row 5 K1, m1, K8, m1, K7, m1, K8, m1, K1  (29 sts)

Row 7 K1, m1, K10, m1, K7, m1, K10, m1, K1  (33 sts)

Row 9 K1, m1, K12, m1, K7, m1, K12, m1, K1  (37 sts)

Row 11 K1, m1, K14, m1, K7, m1, K14, m1, K1  (41 sts)

Row 13 K1, m1, K16, m1, K7, m1, K16, m1, K1  (45 sts)

Row 15 In B K17, in A m1, K2, m1, K7, m1, K2, m1, join second ball of yarn B K17  (49 sts)

Row 16 In B P15, in A SSP, P15, P2tog, in B P15 (47 sts)

Row 17 In A K3, (K1, K2tog) 4 times, K3, m1, K2, m1, K7, m1, K2, m1, K3, (SSK, K1) 4 times, K3  (43 sts)

Row 18 Next and every following alternate row: Purl( các dòng chẵn đan mũi P)

Row 19 K15, m1, K2, m1, K9, m1, K2, m1, K15  (47 sts)

Row 21 K17, m1, K2, m1, K9, m1, K2, m1, K17  (51 sts)

Row 23 K18, m1, K2, m1, K11, m1, K2, m1, K18  (55 sts)

Row 25 K20, m1, K2, m1, K11, m1, K2, m1, K20  (59 sts)

Row 27  K6, (m1, K1, m1, K2) 5 times, m1, K17, m1, (K2, m1, K1, m1) 5 times, K6  (81 sts)

Row 28 – 42 Beg with a Purl row, st-st 15 rows( từ dòng 28- 42 đan trơn bắt đầu với 1 dòng P)

Row 43 K1, (K4, K2tog, K4) 8 times  (73 sts)

Row 44 Next and every following alternate row: Purl

Row 45 K1, (K3, K2tog, K4) 8 times  (65 sts)

Row 47 K1, (K3, K2tog, K3) 8 times  (57 sts)

Row 49 K1, (K2, K2tog, K3) 8 times  (49 sts)

Row 51 K1, (K2, K2tog, K2) 8 times  (41 sts)

Row 53 K1, (K1, K2tog, K2) 8 times  (33 sts)

Row 55 K1, (K1, K2tog, K1) 8 times  (25 sts)

Row 57 K1, (K2tog, K1) 8 times  (17 sts)

Row 59 K1, (K2tog) 8 times  (9 sts)

Cắt len  để thừa đoạn len dài 20 cm, dùng kim luồn qua các  mũi còn lại và thít chặt

3. Tai

Với màu B bắt 8 mũi

Row 1 Inc 1, K5, Inc 1, K1  (10 sts)

Row 2 Second and every following alternate row: Purl, unless otherwise stated( với dòng chẵn đan mũi P)

Row 3 K1, m1, K8, m1, K1  (12 sts) Row 5 K1, m1, K10, m1, K1  (14 sts) Row 7 K1, m1, K12, m1, K1  (16 sts) Row 9 Knit

Row 10 P4, P2tog, P4, P2tog, P4 (14 sts)

Row 11 Knit

Row 12 P2, P2tog, P6, P2tog, P2 (12 sts)

Chuyển sang màu A

Row 13 In yarn A, Knit

Row 14 Next and every following alternate row: Purl( với dòng chẵn đan mũi P)

Row 15 K1, m1, K5, m1, K5, m1, K1  (15 sts)

Row 17 K1, m1, K13, m1, K1  (17 sts)

Row 19 Knit

Row 21 K1, K2tog, K11, SSK, K1  (15 sts) Row 23 K1, K2tog, K9, SSK, K1  (13 sts) Row 25 K1, K2tog, K7, SSK, K1  (11 sts)

Row 27 Sl1, K1, psso, cast off to last 2 sts, K2tog

Triết hết, để lại 1 đoạn dây dài

4. Đan mũi: màu đen, cùng màu mắt

Bắt 7 mũi

Row 1 Knit

Row 2 Purl

Row 3 K1, K2tog, K1, SSK, K1  (5 sts)

Row 4 Purl

Cắt len  để thừa đoạn len dài 20 cm, dùng kim luồn qua các  mũi còn lại và thít chặt

5. Đan chân

*Chân phải

Len màu B( màu trắng) bắt 13 mũi, tớ làm chân màu be hết hihi

Row 1 First and every following alternate row: Purl, unless otherwise stated( với cảc hàng lẻ đan mũi P)

Row 2 K1, (m1, K1) 11 times, K1  (24 sts)

Row 4 (K1, m1, K1) 12 times  (36 sts)

Row 6 (K1, m1, K2) 12 times  (48 sts)

Row 7 Purl

Row 8 (K1, P1) to end( chỗ nào tạo gân cho chân con gấu nên đan K1, P1)

Rows 9 – 18 In yarn A, Beg with a Knit row, st-st 10 rows

Thay màu be đan 10 dòng bắt đầu với 1 hàng K

Row 19 K6, (K2tog) 10 times, K9, (K2tog) 4 times, K5  (34 sts)

Row 20 Purl

Row 21 K4, (K2tog) 7 times, K16  (27 sts)

Rows 22 – 34 Beg with a Purl row, st-st 13 rows

Row 35 K7, m1, K13, m1, K7  (29 sts)

Rows 36 – 42 Beg with a Purl row, st-st 7 rows

Row 43 K14, m1, K15  (30 sts)

Rows 44 – 48 Beg with a Purl row, st-st 5 rows( đan trơn bắt đầu với 1 dòng P)

Row 49 Cast off 2 sts knit wise, K26, sl 2 sts purl wise (28 sts)

gõ google cụm: Cast off 2 sts knit wise( nó giống như triết khăn của mình, mũi trước lộn mũi sau)

Row 50 Cast off 2 sts purl wise, P26 (26 sts)

Row 51 K2tog, K22, SSK  (24 sts)

Row 52 Next and every following alternate row: Purl, unless otherwise stated( với các dòng chẵn đan mũi P)

Row 53 K2tog, K20, SSK  (22 sts)

Row 55 K2tog, K18, SSK  (20 sts)

Row 57 K2tog, K16, SSK  (18 sts)

Row 58 SSP, P14, P2tog (16 sts)

Row 59 K2tog, K12, SSK  (14 sts)

Row 60 SSP, P10, P2tog (12 sts)

Row 61 (K2tog) to end  (6 sts)

Row 62 triết hết

* Chân trái

Đan dòng 1 tới dòng 18 như chân phải

Hàng 19 trở đi đan như sau

Row 19 K5, (K2tog) 4 times, K9, (K2tog) 10 times, K6  (34 sts)

Row 20 Purl

Row 21 K16, (K2tog) 7 times, K4  (27 sts)

Rows 22 – 34 Beg with a Purl row, st-st 13 rows

Row 35 K7, m1, K13, m1, K7  (29 sts)

Rows 36 – 42 Beg with a Purl row, st-st 7 rows( đan trơn bắt đầu bằng 1 hàng P)

Row 43 K15, m1, K14  (30 sts)

Từ dòng 44 trở đi đan giống chân phải

6. Đan tay

* Tay phải

Với màu A bắt 8 mũi

Row 1 Knit

Row 2 Second and every following alternate row: Purl, unless otherwise stated( hàng chẵn đan mũi P)

Row 3 K1, m1, K2, m1, K2, m1, K2, m1, K1  (12 sts)

Row 5 K1, m1, K10, m1, K1  (14 sts)

Row 7 K1, m1, K12, m1, K1  (16 sts)

Row 9 K1, m1, K14, m1, K1  (18 sts)

Row 10 Inc 1, P16, Inc 1 (20 sts)

Row 11 Inc 1, K18, Inc1  (22 sts)

Row 12 Inc 1, P20, Inc 1 (24 sts)

Rows 13 – 34 Beg with a Knit row, st-st 22 rows( đan trơn bắt đầu với 1 hàng K)

Row 35 K12, m1, K12  (25 sts)

Rows 36 – 38 Beg with a Purl row, st-st 3 rows( đan trơn bắt đầu với 1 hàng P)

Row 39 K18, m1, K7  (26 sts)

Rows 40 – 42 Beg with a Purl row, st-st 3 rows ( đan trơn bắt đầu với 1 hàng P)

Row 43 K19, m1, K7  (27 sts)

Rows 44 – 48 Beg with a Purl row, st-st 5 rows

Row 49 (K5, K2tog) 3 times, K6  (24 sts)

Row 50 Purl

Row 51 (K1, K2tog) 8 times  (16 sts)

Row 52 Purl

Row 53 (K2tog) to end  (8 sts)

Cắt len  để thừa đoạn len dài 20 cm, dùng kim luồn qua các  mũi còn lại và thít chặt

* Tay trái

Đan như tay phải tới hàng 39 thì đan như sau

Row 39 K7, m1, K18  (26 sts)

Rows 40 – 42 Beg with a Purl row, st-st 3 rows

Row 43 K7, m1, K19  (27 sts)

Rows 44 – 48 Beg with a Purl row, st-st 5 rows( đan trơn bắt đầu với 1 hàng P)

Row 49 K1, (K5, K2tog) 3 times, K5  (24 sts)

Row 50 Purl

Row 51 (K1, K2tog) 8 times  (16 sts)

Row 52 Purl

Row 53 (K2tog) to end  (8 sts)

Cắt len  để thừa đoạn len dài 20 cm, dùng kim luồn qua các  mũi còn lại và thít chặt

7. Khâu+ nhồi thú: phần này quan trọng ko kém gì đan cả, khâu và nhồi xấu thì con thú xấu

* Nhồi bông

– Khi nhồi thú bạn nhồi 1 ít bông 1, nhồi tới đâu chắc tới đó, chắc độ vừa, đừng cứng quá

– Sau khi nhồi xong dùng tay về tròn vài vòng, cho bông dải đều ra( ví dụ như về tròn tay)

* Khâu

– Khâu thú dùng mũi khâu mattress  stitch, toàn bộ thú và áo, mũ tớ đều dùng kiểu khâu này, xem video: tại đây

Nhớ đi nhớ lại là muốn đan thú đẹp phải học thuộc cách khâu trên thì thú mới đẹp được

Giờ mình nhồi từng bộ phận con gấu nhá

a) Nhồi thân

– Khâu thân lại, khâu được 1 nửa thân thì nhồi bông, khâu tiếp và nhồi tới hết, nhồi cho đoạn bụng trắng cho nó phệ ra nhìn mới bệ vệ

– Dùng tay lăn đi lăn lại vuốt vuốt cho đều bông, cứ vuốt tầm 5p là được, ngó lại thấy chỗ nào hổng len thì nhồi thêm vào

2

b) Nhồi đầu

– Khâu 2 phía lại, nhồi bông ở giữa

– Đằng sau đầu thì khâu như hình

9

Khâu hở ra để nhồi bông

3

– Nhồi mõm trắng trước, sau đó nhồi từng bên má một, cuối cùng nhồi sau đầu. Tiếp tục vuốt vuốt từ mõm tới sau đầu tầm 10p, vuốt lâu chút mặt thú sẽ đẹp, ngó lại thấy chỗ nào chưa ưng ý thì tiếp tục chỉnh sửa

– Đính mũi màu đen vào

– Mắt đính ở hàng 16, 2 mắt cách nhau 7 mũi

– Làm miệng và đính tai( tai khâu chập đôi lại)

Khi đính tai nhớ căn sao cho chuẩn, dùng móc đánh dấu ghim lại, chỉnh sao cho căn xứng mới bắt đầu khâu

Tạo hình mặt xong, em gấu bí trông đã yêu lắm rồi

4

 

Đằng sau

8

c) Nhồi chân và tay : tương tự như nhồi thân

– Khâu gót chân như hình, xong rút lại là nó sẽ khít

9

5

– Khâu chân vào thân trước, nhìn kĩ sẽ thấy có 4 điểm như hình, mình sẽ bắt đầu khâu từ đoạn này, dùng móc đánh dấu ghim lại, nhìn đi nhìn lại thấy cân thì mới bắt đầu khâu

6

Cái này hơi khó, mọi người  tập trung khâu cẩn thận từng tí một

– Sau khi khâu chân xong thì mới khâu tay

– Cuối cùng khâu thân và đầu, khâu 2 lần( tức là lần 1 xong, lần 2 khâu cố định hẳn lại) khâu 2 lần thế đầu mới chắc được

4

Em này bên ngoài rất to

1

Ôm thích cực

1a

Em ý đang chăm chỉ đọc sách 🙂

3

Em này tớ đã bán sau khi hoàn thành chưa được 3h đồng hồ, hihi, khách vip 🙂

Mình nhận đặt hàng nha : 0979787028

 

Showing 13 comments
 • Vân
  Trả lời

  Chị ơi, ở phần đan thân. Dòng 44 tự nhiên số mũi tăng mà hàng 43 không thể hiện. E không hiểu. K biết có phại họ nhầm ko ạ?

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   đầu e gấu từ hàng 35 là 69 mũi tới hàng 44 vẫn 69 mũi, ko tăng mũi nào e nhé

 • Vân
  Trả lời

  Chị ơi, có sự kỳ lạ ko hề nhẹ. Khi e đan chân phải rất chuẩn, còn đan chân trái, cứ đến hàng số 9 là sai. Nếu 9 bắt đầu bằng hàng k thì hoá ra nó lại bị trái. C ơi, c giải thích giúp e. Hay do em đan nhiều quá bị loạn.

  • Thỏ Ngốc
   Trả lời

   Chart không sai đâu bạn nhé, dòng thứ 9 đan K, đan trơn bình thường 10 dòng đến dòng 18 để tạo gân ở bàn chân con gấu

 • vân lương
  Trả lời

  Cho mình hỏi chút. Mình đan đến dòng 56 fần thân ghi là p15 turn. Mình k hiểu chỗ này. Giải thích giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều

 • ngoc
  Trả lời

  Cho mình hỏi chút. Mình đan đến dòng 56 fần thân ghi là p15 turn. Mình k hiểu chỗ này. Giải thích giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều

 • Phương Chi
  Trả lời

  Chj Thỏ ơii e ko biết đan quần áo như thế nào cả mà ko nỡ cho e nó ở trần chj akk… Hihi, chj hd đan quần áo đii chj:)))

 • DashkaTox
  Trả lời

  Человеку помогает достичь высокой цели здоровье, наука, искусство и общество. Наука собирает знания и сообщает им действительность, прочность, плодовитость.

 • Dennisjic
  Trả lời

  [b]https://rcclub.cc/threads/vybory-v-ukraine-jarik-iz-kazaxov-vspomnil-o-chem-emu-poobeschal-zelenskij.20756/ [/b]
  [b]https://rcclub.cc/threads/v-samare-pensioner-vjoz-v-toyota-land-cruiser-okolo-kilogramma-geroina-mail-ru-novosti.18145/ [/b]
  [b]https://rcclub.cc/threads/reportazh-po-og-kush-ot-xtzrc.2759/ [/b]
  [b]https://rcclub.cc/threads/by-kate_f-ko.2761/ [/b]
  [b]https://rcclub.cc/threads/kak-nachinajuschim-kladchikam-startovat-bezopasno-i-ehffektivno-sovety-iz-praktiki.16146/ [/b]

 • RichardRolve
  Trả lời

  [b]http://rcclub.mobi/lsd-nikolaev-canna-biz.html [/b]
  [b]http://rcclub.mobi/skorost-dnepr-power-plan.html [/b]
  [b]http://rcclub.mobi/apvp-dnepropetrovsk-groot-shop.html [/b]

 • Jaredeldew
  Trả lời

  [b]http://rcclub.pro/amfetamin-herson-otzivi.html [/b]
  [b]http://rcclub.pro/skorost-ukraina-mara-salva-shop.html [/b]
  [b]http://rcclub.pro/skorost-odessa-gentleman-from-the-east.html [/b]

 • Stevenboisy
  Trả lời

  [b]http://rcclub.shop/xtc-sumi-pryanik.html [/b]
  [b]http://rcclub.shop/lsd-v-ukraine-mix-smoke.html [/b]
  [b]http://rcclub.shop/mdma-herson-otpravki.html [/b]

 • Nguyễn Huyền Trang
  Trả lời

  Bạn ơi cho mình hỏi đan dòng ngắn phần thân ý: Dòng ngắn lần 1 H56,57,58 là đan cùng 1 hàng đan đúng không. Tương tự dòng ngắn lần 2 là hàng 59,60,61, Dòng ngắn lần 3 hàng 62,63,64. Dòng ngắn lần 4 mình thắc mắc chỗ này chỉ có hàng H65, 66 ah bạn

Trả lời Phương Chi Hủy

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0
1
Bạn cần tư vấn đan móc, mua len?