1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Hướng dẫn đan áo Story cho các chị em mới học đan

 In Đan áo len, Đan len

Tớ nhập thêm dòng len sợi to, nhận hàng mà thích mê mẩn, sợi to đan móc nhanh dày ấm, các mẹ mới học đan hoặc có ít time thì lựa chọn dòng len mới bên tớ nhé, Patons Classic wool Bulky

– Áo 1 tuổi tớ đan hết 4c, mất hơn 1 ngày là xong

– Áo này đan từ cổ xuống, khỏi cần tính toán hạ nách, hạ cổ

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

1

* Nguyên liệu

  • 4 cuộn len Patons Classic wool Bulky, xem màu len: tại đây
  • Kim đan 7mm

Cách làm

Ảnh cho em bế Lô nha nhà tớ mặc

2

Đằng sau

3

* Kí hiệu

Pm: đánh dấu

Slm: trượt đánh dấu

Các mũi kfb, m1l-  các bạn google là ra nha với cụm từ: knit kfb hoặc knit m1l…là ra video nhé

Áo hướng dẫn cho các cỡ 0-3mo (3-6mo, 6-12mo, 12-18mo, 2T-3T, 3T-4T)

* Mẫu rib( chính là đan gấu mình hay đan k1, p1)

Dòng 1:* k1, p1* lặp lại phần ** tới hết

Dòng 2: * p1, k1* lặp lại phần ** tới hết

Lặp lại dòng 1 và 2

* Băt đầu: áo đan từ cổ xuống

Bắt 25 (27, 29, 33, 35, 35) mũi tương ứng với các cỡ 0-3tháng (3-6tháng, 6-12tháng, 12-18 tháng, 2T-3T, 3T-4T)

Đan trơn 2 dòng( 1 dòng K ,1 dòng P)

Mặt phải:  K2 (2, 2, 2, 2, 2), đánh dấu, k4 (4, 4, 6, 6, 6),đánh dấu, k13 (15, 17, 17, 19, 19), đánh dấu, k4 (4, 4, 6, 6, 6), đánh dấu, k2 (2, 2, 2, 2, 2).

Lưu ý: ko được tháo các đánh dấu

Mặt trái: đan P

Phần tiếp theo mình sẽ thêm mũi, có 2 quy tắc thêm mũi

Loại 1: thêm 8 mũi 1 dòng như hình vẽ

Loại 2: thêm 10 mũi 1 dòng như hình vẽ

Ở bài viết này mình áp dụng cả 2 loại

Dòng 1( mặt phải): Kfb, k1, slm, kfb, *K tới khi còn 2 mũi trước điểm đánh dấu thì đan ,kfb, k1, slm, kfb*  lặp lại 2 lần phần ** k tới hết

Tổng thêm được 8 mũi

Dòng 2( mặt trái): P

Dòng 3: K1, M1R, *K tới khi còn 2 mũi trước điểm đánh dấu thì đan ,kfb, k1, slm, kfb* lặp lại 3  lần phần ** k tới khi còn 1 mũi thì đan M1L, k1
Tổng thêm được 10 mũi

Dòng 4( mặt trái): P

Dòng 5: RS: *K tới khi còn 2 mũi trước điểm đánh dấu thì đan ,kfb, k1, slm, kfb* lặp lại 3  lần phần ** k tới hết

Tổng thêm được 8 mũi
Dòng 6( mặt trái): P

Lặp lại dòng 3-6 thêm 0 (1, 2, 2, 3, 3) lần , số mũi trên que là  51 (71, 91, 95, 115, 115) mũi

Lặp lại dòng 5-6 cho tới khi số mũi ở:

Thân trước đạt: 13 (15, 16, 17, 18, 19)  mũi

Thân sau đạt: 33 (37, 39, 41, 43, 45) mũi

Tay đạt: 24 (26, 26, 30, 30, 32) mũi

* Chia tay và thân

– Mặt phải: K13 (15, 16, 17, 18, 19)  số mũi ở thân trước, bắt thêm 1 (1, 1, 1, 2, 2)  mũi, bỏ 24 (26, 26, 30, 30, 32)  mũi ở tay sang kim chờ, bắt thêm  1 (1, 1, 1, 2, 2)  mũi, đan k33 (37, 39, 41, 43, 45)  thân sau,  bắt thêm 1 (1, 1, 1, 2, 2)  mũi, bỏ 24 (26, 26, 30, 30, 32)  mũi ở tay sang kim chờ, bắt thêm 1 (1, 1, 1, 2, 2)  mũi, đan K13 (15, 16, 17, 18, 19) mũi

Giờ mình đan phần thân trước, xong thân mới đan tay

– Mặt trái: đan P 63 (71, 75, 79, 87, 91)  mũi
– Đan trơn tới khi thân áo đạt 11.5 (12.5, 12.5, 12.5,14, 15) cm thì dừng lại tạo túi

Nói sơ qua về đoạn này: nghĩa là mình làm túi, làm túi bao nhiêu mũi thì bắt giả bấy nhiêu mũi ở phần thân áo cụ thể như sau:

–  Đan rib (3 (3, 4, 3, 5, 4) mũi, bỏ 11 (13, 13, 15, 15,17) mũi sang kim đan khác, dùng sợi len ở cuộn mới ( nhớ để chừa 1 đoạn dây dài 25cm để khâu túi) đan túi dài được 7.5 (7.5, 9, 10, 10, 11.5) cm thì triết hết, cắt lên để thừa 1 đoạn dây dài 25cm để khâu

Lưu ý: dùng kim nhỏ hơn 1 cỡ để đan túi

1

bắt thêm  11(13, 13, 15, 15, 17) mũi

Bắt đầu đan p (p, k, p, p, k) nghĩa là

0-3 tháng: bắt đầu đan là mũi p

3-6 tháng: bắt đầu đan là mũi p

6-12tháng: bắt đầu đan là mũi k

12-18tháng: bắt đầu đan là mũi p

2T-3T: bắt đầu đan là mũi p

3T-4T: bắt đầu đan là mũi k

Tiếp tục đan rib, làm túi còn lại tương tự như trên, cuối cùng đan rib (3 (3, 4, 3, 5, 4) mũi

– Đan gấu áo được 7.5 (7.5, 9, 10, 10, 11.5) cm thì dừng lại, ở mặt trái sản phẩm mình triết hết

Khâu túi áo vào gấu áo

* Tay áo

– Đan trơn xong khâu tay

– Gẩy thêm 2 mũi ở dưới nách áo( mỗi bên nách 1 mũi)

0-3 tháng: tay dài 19cm

giảm mũi ở các điểm 5cm, 10cm, 15cm ( đầu dòng giảm 1 mũi, cuối dòng giảm 1 mũi)

đan 4 dòng rib làm gấu tay

3-6 tháng: tay dài 20 cm

giảm mũi ở các điểm 5cm, 10cm, 15cm ( đầu dòng giảm 1 mũi, cuối dòng giảm 1 mũi)

đan 4 dòng rib làm gấu tay

6-12tháng: tay dài 20cm

giảm mũi ở các điểm 5cm, 10cm, 15cm ( đầu dòng giảm 1 mũi, cuối dòng giảm 1 mũi)

đan 4 dòng rib làm gấu tay

12-18tháng: tay dài 23cm

giảm mũi ở các điểm 5cm, 10cm, 15cm, 20cm ( đầu dòng giảm 1 mũi, cuối dòng giảm 1 mũi)

đan 4 dòng rib làm gấu tay

2T-3T: tay dài 26cm

giảm mũi ở các điểm 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm ( đầu dòng giảm 1 mũi, cuối dòng giảm 1 mũi)

đan 4 dòng rib làm gấu tay

3T-4T: tay dài 26cm

giảm mũi ở các điểm 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm ( đầu dòng giảm 1 mũi, cuối dòng giảm 1 mũi)

đan 4 dòng rib làm gấu tay

* Cổ áo: đánh dấu 2 điểm như hình

2

Cổ áo tớ chia ra làm 2 phần:

phần 1 là diềm áo( có phần cúc)

phần 2 là cổ áo( cổ bẻ ra)

– Gẩy mũi lên đan cổ áo, cứ 3 chân lại gẩy thêm 1 mũi( tức là chân 1,2,3 mỗi chân gẩy 1 mũi, chân thứ 4 gẩy 2 mũi)

Lưu ý: đoạn cổ áo gẩy số mũi sao cho là số mũi lẻ

– Ở mặt trái sản phẩm đan k tới điểm đánh dấu, trượt đánh dấu,  đan rib( bắt đầu là mũi p ) tới điểm đánh dấu tiếp theo, trượt đánh dấu, đan K tới hết

Đan thêm 2 dòng nữa như trên

– Ở mặt phải sản phẩm tạo khuy:

Đối với áo làm 2 cúc: đan k tới điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan rib tới điểm đánh dấu tiếp theo, trượt đánh dấu,  k2, k2tog, yo, k tới hết

Đối với áo làm 3 cúc: đan k tới điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan rib tới điểm đánh dấu tiếp theo, trượt đánh dấu, k2, *k2tog, yo, k8 (8,10, 10, 12, 12)*, lặp lại phần ** thêm 1 lần nữa, k2tog, yo, k tới hết

– Mặt trái sản phẩm: đan k tới điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan rib tới điểm đánh dấu tiếp theo, trượt đánh dấu, k tới hết

– Đan thêm 4 hàng nữa

– Ở mặt phải sản phẩm: tạo khuy lần 2( giống tạo khuy ở phần trên)

– Mặt trái sản phẩm: đan k tới điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan rib tới điểm đánh dấu tiếp theo, trượt đánh dấu, k tới hết

– Đan thêm 3 hàng nữa

– Ở mặt trái sản phẩm: triết hết

Khâu cúc và giấu len

1

Rất nhanh đã có sản phẩm

4

Thỏ ngốc chúc các bạn thành công nha

 

 

 

Comments
  • chuc
    Trả lời

    Cám ơn bạn nhiều nhé. Bạn có thể giải thích cho tôi “kfb” và “slm” làm cụ thể thế nào ko?

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0