1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Hướng dẫn đan áo mở cúc Viên Viên

 In Đan áo len, Đan len

Áo này về cơ bản giống váy Viên Viên, khác ở chỗ 1 bên là váy, 1 bên là áo mở cúc, 2 thiết kế đều xinh đẹp vô cùng

Link váy: tại đây

Muốn làm tốt áo này các bạn cần đúng từng mũi một, sai là ko ra hoa văn, khó nhất cái cổ thôi nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

Tớ dịch áo này cho các bạn cùng làm nha

21559096_1230355913776445_3287962631664670956_n

Nguyên liệu

Cách làm

Sản phẩm này do bạn Châu Giang đan rất đẹp nha

22811365_1687078291363251_1536322541_n

* Kí hiệu

yfwd là mũi yo

các bạn ko biết mũi đó lên google gõ: Knit yo là ra video nha

tương tự với các mũi k2tog, ssk… gõ knit k2tog, knit ssk

21751792_1230355973776439_400524559273069493_n

Size 0-3 6-12 18-24 30-36 months
Ngực: 49(19¼) 57(22½) 60(23½) 66.5(26) cm/in
Dài áo: 17.25(7) 19.75(7¾) 25(9¾) 31(12) cm/in
Dài tay:  10(4)                  12(4¾)              14(5½) 18(7) 

 

 

 

cm/in 

 

 

 

 

 

 

 

 


THÂN

 • Bắt 48(60,72,84) mũi. Không đan vòng tròn số mũi này tương ứng với size áo đã ghi bên trên
 • Dòng đầu tiên: K

Dòng tiếp theo: * k4(5,6,7) m1, k4(5,6,7) lặp lại từ * đến cuối hàng. 54(66,78,90) mũi

Hàng 1: (mặt phải): K

Hàng 2: (và tất cả dòng chẵn) : k3, đan P đến khi còn 3 mũi, k3

Hàng 3: k3* k3, yfwd, k3, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, tạo khuyết áo như sau: k1, yfwd, k2tog. 62(76,90,104) mũi.

(7 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 5: k3, * k3, [yfwd, k1] * 2 lần, k2, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, k3. 78(96,114,132) mũi. (9 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 7: k3, * k3, [yfwd, k1] 4 lần, k2, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, k3. 110(136,162,189) mũi. (13 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 9: k3, * skpo, k2, yfwd, k2tog, k1, skpo, yfwd, k2, k2tog, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, k3. 94(116,138,160) mũi. (11 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 11: k3, * k2, yfwd, k2tog, yfwd, sk2po, yfwd, skpo, yfwd, k2, yfwd, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, k3. 102(126,150,174) mũi. (12 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 13: k3, * yfwd, skpo, k2, yfwd, sk2po, yfwd, k2, k2tog, yfwd, k1, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, k3. 102(126,150,174) mũi.(12 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 15: k3 * k1, yfwd, skpo, k1, yfwd, sk2po, yfwd, k1, k2tog, yfwd, k2, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, tạo khuyết áo: k1, yfwd, k2tog. 102(126,150,174) mũi

Hàng 17: k4, * k1, yfwd, skpo, k3, k2tog, yfwd, k1, yfwd, sk2po, yfwd, lặp lại từ * đến khi còn 14 mũi, k1, yfwd, skpo, k3, k2tog, yfwd, k1, yfwd, k2tog, k3. 102(126,150,174) mũi.

Hàng 19: k3, * yfwd, k3, yfwd, skpo, k1, k2tog, yfwd, k3, yfwd, k1, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, k3. 118(146,174,202) mũi. (14 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 21: k3, * [k1, yfwd, sk2po, yfwd] 3 lần, k2, lặp lại từ * đến khi còn 3 mũi, k3. 118(146, 174, 202) mũi  (14 mũi trong mỗi lần lặp lặp lại 8(10,12,14) lần)

Hàng 23: (MP) k3, k2tog, yo, k10, * yo, sk2po, yo, k11, lặp từ * đến khi còn 5 mũi, yo, skpo, k3. 118(146, 174, 202) mũi

Hàng tiếp theo: k3, đan P đến khi còn 3 mũi k3.

Hàng tiếp theo:  k3, *k12, k2tog, yfwd, lặp từ * đến khi còn17 mũi, k đến hết.

Hàng tiếp theo: k3, đan P đến khi còn3 mũi k3.

Hàng tiếp theo: k9(8,7,6) mũi, * k5(6, 8, 9) m1, k5( 7, 8 , 10) lặp từ * đến khi còn k9(8,7,6) mũi, Đan K đến khi còn 3 mũi, tạo khuyết áo:  k1, yfwd, k2tog.  128(156,184,212) mũi.

Hàng tiếp theo: k3, đan P đến khi còn3 mũi k3.

Chỉ áp dụng cho size 3 và 4

 Hàng tiếp theo: knit

Hàng tiếp theo: k3, đan P đến khi còn3 mũi k3.

Lặp lại 2 hàng trên 2(3) lần nữa

Tất cả các size

Hàng tiếp theo: k9(8,7,6) mũi, * k5(7,8,10) m1, k6(7,9,10) lặp từ * đến khi còn k9(8,7,6) mũi, knit to end. 138(166,194,222) mũi.

Hàng tiếp theo: k3, đan P đến khi còn 3 mũi, k3.

 

CHIA TAY – THÂN

Hàng tiếp theo: k24 (27,31,34)mũi, quay lại

Hàng tiếp theo: Bắt 4(5,6,7) mũi, đan P đến khi còn3 mũi, k3.

Hàng tiếp theo: Đan K đến khi còn 1 mũi, kfb. Cắt len. 29(33:38:42) mũi

Trượt 23(30,36,44) mũi sang kim chờ, tiếp theo đan K 44(52,60,66) mũi, quay lại

Hàng tiếp theo: Bắt 4(5,6,7) mũi, đan P đến khi còn 1 mũi. pfb

Hàng tiếp theo: Bắt 4(5,6,7) mũi, Đan K đến khi còn 1 mũi, kfb. Cắt len. 54(64:74:82) mũi

Trượt 23(30,36,44) mũi sang kim chờ, tiếp theo đan K 24(27,31,34)mũi. Quay lại

Hàng tiếp theo: k3, đan P đến khi còn 1 mũi. pfb

Hàng tiếp theo: Bắt 4(5,6,7) mũi, đan K đến hết. 29(33:38:42) mũi

Lúc này trên kim có 112(130,150,166) mũi

Hàng tiếp theo: (WS) k3, đan P đến khi còn3 mũi, k3.

Hàng tiếp theo: Đan K hết

 

Chỉ áp dụng size 1 và 2

Hàng tiếp theo: (MT) k3, đan P đến khi còn3 mũi, k3.

Hàng tiếp theo: k1(0) mũi, * k5, m1, k5, lặp lại từ * 11(13) lần, đan k 1(0) mũi. 123(143)mũi.

Tất cả các size

Tiếp tục với 123(143,150,166) mũi

Hàng tiếp theo: (MT) k3, đan P đến khi còn3 mũi, k3.

Hàng tiếp theo: K đến hết.

Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi đo được chiều dài 8(10,14,18) cm từ lúc chia tay thân, kết thúc ở mặt phải

Tiếp theo: Giảm 6 mũi cách đều còn lại.  117(137,144,160) mũi

Đan lien tiếp 4 hàng K rồi chiết hết

 

TAY

chuyển 23(30,36,44) mũi từ kim chờ sang kim đan

Hàng tiếp theo: (MP) K

Hàng tiếp theo: Bắt 4(5,6,7) mũi, đan P đến khi còn 1 mũi, pfb

Hàng tiếp theo: Bắt 4(5,6,7) mũi, Đan K đến khi còn 1 mũi, kfb. 33(42:50:60) mũi

 

**Chuyển sang 4 kim 2 đầu đan tròn

Đan 9(7,7,7) Hàng K

Hàng tiếp theo: k2, ssk, đan K đến khi còn 4 mũi, k2tog, k2. Lặp lại từ ** 3(4,5,6) lần.  27(34,40,48) mũi.

Đan 0(4,2,8) Hàng

Hàng tiếp theo: K1 và giảm 3(3,4,4) mũi cách đều. 24(31,36,44) mũi.

Hàng tiếp theo: P

Hàng tiếp theo: K

Lặp lại 2 hàng cuối 1 lần nữa và chiết hết.

 

 

Showing 3 comments
 • Ngọc
  Trả lời

  Chị ơi cho e hỏi chỗ đan tay và thân áo ấy bắt thêm 5 (…)mũi là Sao ak

 • Mẹ Suri
  Trả lời

  Chị Thỏ ơi ở phần đầu hàng 4 đan tnao ạ? 7 mũi trong mỗi lần lặp lại 8 (10,12,14) lần là sao ạ

 • Trương Huỳnh Như
  Trả lời

  chỗ chia tay và thân em không hiểu lắm chị có thể giải thích sơ qua dùm e đuọc không. cảm ơn c

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0