Hướng dẫn đan áo khoác bé Sam

Câu đầu tiên tớ phải thốt lên là, áo này đan rất dễ, các bạn đọc qua hướng dẫn 1, 2 lần sẽ thấy cực kì dễ hiểu

Dạo này Lô nha thối nhà tớ biết ngồi rồi, xong tập đi, gớm anh ta phá đống len của mẹ rối tung xong quay dễ cười hí hí, ghét thế không biết,  mẹ yêu em lắm nên xog áo này sẽ đan cho em thêm 1 áo nữa, thật sành điệu củ kiệu mới được

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

il_570xN.174739348

Nguyên liệu

  • Len bernat satin, chọn màu len: tại đây tầm 3c
  • Kim đan 4mm

il_fullxfull.174739345

Cách làm

Số đo ở bảng dưới tính là cm

Size Vòng ngực Dài vai Dài tay
3-6 tháng 51 24 15
6-9 tháng 56 26 17
9-12 tháng 60 28 19
12-18 tháng 65 32 22
18-24 tháng 70 36 24

Với các mũi K2tog, yo… các bạn không rõ gõ google cụm: Knit k2tog là ra video nhé

k1: 1 mũi xuống

p1: 1 mũi lên

* Thân sau:

Dùng kim số 4mm bắt 67(73,79,85,91) mũi. Số mũi này tương ứng với các size ở bảng bên trên

– k1, (p1, k1) lặp lại phần trong ngoặc tới hết đến hết.

– lấy hàng này làm mẫu, đan theo mẫu cho đến khi được 14(15,16,19,22) cm, kết thúc ở mặt trái.

– Định hình nách: chiết 4 mũi tại bắt đầu của 2 hàng tiếp theo  59(65,71,77,83) mũi.

– tiếp tục đan theo mẫu cho đến khi sản phẩm được 24(26,28,32,36) cm tính từ lúc bắt mũi.

– Định hình vai: Chiết 8(9,10,11,12) mũi tại bắt đầu của 4 hàng tiếp theo.

– chiết hết theo mẫu.

* Túi (đan 2 cái)

– Với kim số 4mm, bắt 15(17,17,19,19) mũi.

– Đan theo mẫu 26(28,30,32,34) hàng

– chuyển tất cả các mũi sang kim chờ.

* Thân trước trái

– Với kim số 4, bắt 47(51,55,59,63) mũi

– đan theo mẫu 25(27,29,31,33) hàng.

– hàng tiếp theo (mặt trái) đan theo mẫu 28(30,32,34,36) mũi, chiết 15(17,17,19,19) mũi tiếp theo, đan mẫu đến hết

– đan mẫu 4(4,6,6,8) mũi, chuyển 15(17,17,19,19)mũi của túi sang, đan theo mẫu các mũi còn lại.

– tiếp tục đan mẫu cho tới khi được 14(15,16,19,22)cm mũi tính từ lúc bắt mũi, kết thúc ở mặt trái.

– định hình nách: chiết 4 mũi tại bắt đầu của hàng tiếp theo  43(47,51,55,59) mũi.

– tiếp tục đan mẫu cho tới khi đến phần định hình vai của thân sau, kết thúc ở cạnh nách.

– Định hình vai: (mặt phải) chiết 8(9,10,11,12) mũi của hàng tiếp theo

– đan mẫu 1 hàng

– chiết 8(9,10,11,12) mũi của hàng tiếp theo

– đan mẫu 1 hàng 27(29,31,33,35) mũi

– chuyển các mũi sang kim chờ.

– đánh dấu các điểm khâu 4 cúc. Điểm 1 cách từ vai xuống 9(10,11,13,15) cm, điểm 2 cách 6(7,8,9,10) cm so với điểm 1.

* Thân trước phải

+ đan lỗ khuyết (hàng đan lô khuyết tương ứng với điểm đánh dấu khâu 02 cúc của thân trước trái) : đan mẫu 3 mũi, k2tog, y2rn( 2 lần yo, tức là vòng 2 lần), k2tog, y2rn, k2tog, đan mẫu đến hết.

– Với kim số 4mm, bắt 47(51,55,59,63) mũi

– đan theo mẫu 25(27,29,31,33) hàng.

– hàng tiếp theo (mặt trái): đan mẫu 4(4,6,6,8) mũi, , chiết 15(17,17,19,19) mũi tiếp theo, đan mẫu đến hết

– hàng tiếp theo: đan mẫu 28(30,32,34,36) mũi, chuyển 15(17,17,19,19) mũi của túi sang, đan theo mẫu các mũi còn lại.

– tiếp tục đan mẫu cho tới khi được 14(15,16,19,22) cm, ttính từ lúc bắt mũi, kết thúc ở mặt phải.

– Định hình nách: chiết 4 mũi tại bắt đầu của hàng tiếp theo

– tiếp tục đan mẫu cho tới khi đến phần định hình vai của thân sau, kết thúc ở cạnh nách.

– định hình vai: (mặt trái) chiết 8(9,10,11,12) mũi của hàng tiếp theo

– đan mẫu 1 hàng

– chiết 8(9,10,11,12) mũi của hàng tiếp theo

– đan mẫu 1 hàng  27(29,31,33,35) mũi

– chuyển các mũi sang kim đan mũ.

* Mũ

– Chuyển các mũi ở vai vào kim.

– hàng tiếp theo (mặt phải): đan mẫu 27(29,31,33,35) mũi của thân trước phải, bắt 41(45,47,51,53) mũi, đan mẫu 27(29,31,33,35) mũi của thân trước trái  95(103,109,117,123) mũi.

– tiếp tục đan mẫu cho đến khi mũ được 18(20,22,24,26) cm, kết thúc ở mặt trái.

– chiết hết theo mẫu.

– khâu mũ vào

* tay áo:

Với kim số 4mm, bắt 35(37,41,43,47) mũi

– đan theo mẫu 28(28,32,32,36)  hàng.

– tăng 1 mũi tại đầu dòng và tăng 1 mũi ở cuối dòng( tổng là hàng này tăng 2)

– (đan 5 hàng theo mẫu, tăng 1 mũi tại đầu dòng và tăng 1 mũi ở cuối dòng) lặp lại cho đến khi được 53(57,63,67,73) mũi.

– tiếp tục đan mẫu cho đến khi tay áo dài 15(17,19,22,24) cm, kết thúc ở mặt trái.

– đánh dấu tại 2 đầu của hàng cuối( để tí đan xong gập tay áo lên)

– đan thêm 8 hàng.

– chiết hết.

Khâu ráp các bộ phận

Tớ thấy áo này đan quá dễ mà lại đẹp ấm áp

il_570xN.174739346

Thỏ bụng to háu ăn chúc các bạn mau có sản phẩm nhá