1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Hướng dẫn đan áo bé Cua

 In Đan áo len, Đan len

Kết thúc 1 mùa bánh Trung thu thành công rực rỡ tớ lại quay về với đan móc, niềm đan mê ko bao giờ tắt

Sắp lạnh rồi, các mẹ cùng tớ đan áo cho bé nha

Bài áo này có video họa tiết, các bạn nhớ làm thành thạo họa tiết rồi hãy đan v ào áo nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

20953045_1213259522152751_151477474018554136_n

Nguyên liệu

 • Len caron màu vàng: 2c xem len: tại đây
 • Kim đan 5mm

Cách làm

* Khái quát chung

 • Áo đan liền mạch từ cổ xuống, thêm mũi raglan rồi chia tay – thân.
 • Đan hết thân, chiết hết mới đan 2 tay
 • Các kĩ năng cần sử dụng: sử dụng kim vòng, bắt mũi cơ bản, đan trơn, tăng mũi ( M1l, M1R…), giảm mũi ( k2tog, ssk…), tạo khuyết, chiết…
 • Chọn sizes: 3mo (6mo, 12mo, 18mo // 2yo, 4yo, 6yo, 8yo)
 • Số đo ngực áo tương ứng: 75 (18, 19.25, 20.5 // 21.75, 23.5, 26, 28.75) inches or 42.5 (45.5, 49, 52 // 55.5, 59.5, 66,73) cm.
 • Họa tiết đan:

 

Embroidery Stitch ( Số mũi chia hết cho 8 dư 4): https://www.youtube.com/watch?v=9yVSTa9KSbs

Untitled-1

 

 Hàng 1 (MP): K4, lặp lại (k2tog, ssk, k4) đến hết.

Hàng 2 và tất cả các hàng ở MT: đan P hết

Hàng 3 (MP): K4, lặp lại (k1long, k2, k1long cùng chân với mũi k1long đầu tiên, k4) đến hết.

Hàng 5 (MP): K2tog, ssk, lặp lại (k4, k2tog, ssk) đến hết.

Hàng 7 (MP): K1long, k2, k1long, lặp lại (k4, k1long, k2, k1long) đến hết.

Hàng 8 (MT): Purl đến hết.

Lặp lại Hàng 1- 8 của công thức

LEFT FRONT CHART

(THÂN TRƯỚC BÊN TRÁI )

3
Hàng 1 (MP): Lặp lại (k2tog, ssk, k4) đến hết.

Hàng 2 các hàng chẵn: đan P hết

Hàng 3 (MP): Lặp lại (k1long, k2, k1long, k4) đến khi còn 1 mũi, k1.

Hàng 5 (MP): Lặp lại (k4, k2tog, ssk) đến khi còn 2 mũi, k2.

Hàng 7 (MP): Lặp lại (k4, k1long, k2, k1long) đến khi còn 3 mũi, k3. Hàng 9 (MP): Lặp lại (k2tog, ssk, k4) đến khi còn 4mũi, k2tog,  ssk.

Hàng 11 (MP): Lặp lại (k1long, k2, k1long, k4) đến khi còn 5 mũi, k1long, k2, k1long,  k1.

Hàng 13 (MP): Lặp lại (k4, k2tog, ssk) đến khi còn 6mũi,  k6.

Hàng 15 (MP): Lặp lại (k4, k1long, k2, k1long) đến khi còn 7 mũi, k7.

Hàng 16 (MT): đan P đến hết.

 

RIGHT FRONT CHART

(THÂN TRƯỚC BÊN PHẢI )

4
Hàng 1 (MP): Lặp lại (k4, k2tog, ssk) đến hết.

Hàng 2 và các hàng chẵn: đan P đến hết

Hàng 3 (MP): K1, lặp lại (k4, k1long, k2, k1long) đến hết

Hàng 5 (MP): K2, lặp lại (k2tog, ssk, k4) đến hết.

Hàng 7 (MP): K3, lặp lại (k1long, k2, k1long, k4) đến hết.

Hàng 9 (MP): K2tog, ssk, lặp lại (k4, k2tog, ssk) đến hết.

Hàng 11 (MP): K1, k1long, k2, k1long, lặp lại (k4, k1long, k2, k1long).

Hàng 13 (MP): K6, lặp lại (k2tog, ssk, k4) đến hết.

Hàng 15 (MP): K7, lặp lại (k1long, k2, k1long, k4) đến hết.

Hàng 16 (MT): đan P.

Bắt đầu:

 • Chọn size xong bắt số mũi tươnmg ứng 64 (68, 72, 76 // 76, 80, 82, 86) mũi.
 • Đan 5 hàng K.
 • Hàng tiếp theo (MT): K13 (13, 14, 15 // 15, 17, 17, 18), pm, k2, pm, k6 (8, 8, 8 // 8, 8, 8, 8), pm, k2, pm, k18 (18, 20, 22 // 22, 22, 24, 26), pm, k2, pm, k6 (8, 8, 8 // 8, 8, 8, 8), pm, k2, pm, k13 (13, 14, 15 // 15, 17, 17, 18). (Với pm là đánh dấu)
 • Hàng tiếp theo ( Hàng này tăng mũi và tạo khuyết cùng lúc ) (MP): * Đan K đến điểm đánh dấu, m1L, trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, m1R, ** lặp lại từ * đến ** 3 lần, đan K đến khi còn 3 mũi, yo, k2tog, k1.

Bạn đã tăng được 8 mũi trong hàng này và trên kim có tổng cộng 72 (76, 80, 84 // 84, 88, 90, 94).

 • Hàng tiếp theo (MT): K3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5), đan P đến khi còn 3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5) mũi trước khi hết hàng, đan K đến hết.
 • Tiếp tục tăng mũi raglan theo hướng dânx bên trên:

 

+ Chỉ áp dụng với size 12mo và 8yo:

Hàng 1(MP): * Đan K đến đánh dấu, m1L, trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, m1R ** , lặp lại từ * đến ** 3 lần, đan K đến hết hàng.

 

+ Cho tất cả các size:

Hàng 1(MP): K4 (4, –, 4 // 4, 6, 6, –), đan Hàng 5 (5, –, 9 // 9, 9, 9, 11) của Left Front Chart ( ở trang 3) đến điểm đánh dấu, đan tiếp (m1L, trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, m1R, đan K đến điểm đánh dấu) 3 lần, m1L, trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, m1R, đan Hàng 5 (5, –, 9 // 9, 9, 9, –) của Right Front Chart (ở trang 3) cho đến khi còn 4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6) mũi, đan K đến hết.

 

Hàng 2 và các hàng chẵn: K3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5), đan P đến khi còn 3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5) mũi trước khi kết thúc, đan K đến hết hàng.

 

Hàng 3(MP): K4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6), đan Hàng 7 (7, 9, 11 // 11, 11, 11, 13) của Left Front Chart đến điểm đánh dấu, đan tiếp (m1L, trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, m1R, đan K đến điểm đánh dấu) 3 lần, m1L, trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, m1R, đan Hàng 7 (7, 9, 11 // 11, 11, 11, 13) của Right Front Chart cho đến khi còn 4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6) mũi, đan K đến hết hàng.

 

Hàng 4 (MT): Lặp lại Hàng 2.

 

 • Tiếp tục tăng mũi raglan theo cách trên đồng thời đan họa tiết ở 2 bên của thân trước, thêm mũi ở MP và đan bình thường ở MT
 • Sau 12 hàng lại làm 1 lỗ khuyết của áo
 • Khi đan đến hàng cuối cùng của chart “Left and Right Front Chart”, tiếp tục đan bắt đầu từ hàng đầu tiên của chart đó cho tất cả các size cho đến khi đạt được số mũi như sau ( Lúc đó sẽ kết thúc ở MP và dừng ở Hàng 15 (1, 5, 9 // 11, 1, 7, 13).
 • Số mũi cho mỗi size như sau:

3mo: 28 / 2 / 36 / 2 /48 / 2 / 36 / 2 /  28

6mo: 23 / 2 / 40 / 2 / 50 / 2 / 40 / 2 / 23

12mo: 25 / 2 / 42 / 2 / 54 / 2 / 42 / 2 / 25

18mo: 27 / 2 / 44 / 2 / 58 / 2 / 44 / 2 / 27

2yo: 34 / 2 / 46 / 2 / 60 / 2 / 46 / 2 / 34

4yo: 31 / 2 / 52 / 2 / 66 / 2 / 52 / 2 / 31

6yo: 42 / 2 / 58 / 2 / 74 / 2 / 58 / 2 / 42

8yo: 37 / 2 / 62 / 2 / 80 / 2 / 62 / 2 / 37

 

Tổng: 184 ( 184, 196, 208 //  228, 240, 282, 286) mũi

 

 

+ Chỉ áp dụng với size 6mo, 12mo, 18mo, 4yo and 8yo: ( các size còn lại chuyển luôn sang phần Chia  tay – thân)

 

Hàng 1 (MT): Đan K– (3, 3, 3 // –, 5, –, 5) mũi, đan P đến khi còn — (3, 3, 3 // –, 5, –, 5) mũi trước khi kết thúc, đan K đến hết hàng.

 

Hàng 2 (MP): Đan K — (4, 4, 4 // –, 6, –, 6) mũi, đan Hàng — (3, 7, 11 // –, 3, –, 15) của Left Front Chart đến điểm đánh dấu, **đan tiếp (trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, đan K đến điểm đánh dấu) lặp lại 3 lần,** trượt đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, đan Hàng — (3, 7, 11 // –, 3, –, 15) của Right Front Chart cho đến khi còn — (4, 4, 4 // –, 6, –, 6) mũi, đan k  đến hết hàng.

 

 

+ Chia tay – thân ( áp dụng cho tất cả các size)

Hàng tiếp theo (MT): Đan K  3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5) mũi , đan P đến điểm đánh dấu, bỏ đánh dấu, p1, đánh dấu * bắt thêm 0 (2, 2, 2 // 4, 2, 3, 5) mũi, trượt 38 (42, 44, 46 // 48, 54, 60, 64) mũi sang kim chờ**   p1, bỏ đánh dấu , p48 (50, 54, 58 // 60, 66, 74, 80), bỏ đánh dấu, p1, lặp lại từ * đến ** 1 lần nữa, đánh dấu, p1, bỏ đánh dấu, đan P đến khi còn 3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5) mũi, đan K đến hết hàng

 

*Video bắt thêm mũi: http://www.knittinghelp.com/video/play/backward-loop-cast-on

 

Lúc này trên kim có 108 ( 116, 124, 132 // 140, 152, 168, 184) sts.

 

Hàng (MP): K4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6), đan Hàng 1 (5, 9, 13 // 13, 5, 9, 1) of Left Front Chart đến điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan K đến điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan Hàng 1 (5, 9, 13 // 13, 5, 9, 1) of Right Front Chart cho đến khi còn  4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6) mũi, đan K đến hết hàng (nhớ tạo khuyết nếu cần).

 

Hàng (MT): K3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5), đan P đến khi còn 3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5) mũi, đan K đến hết.

 

Hàng (MP): K4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6), đan Hàng 3 (7, 11, 15 // 15, 7, 11, 3) of Left Front Chart đến điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan K đến điểm đánh dấu, trượt đánh dấu, đan Hàng 3 (7, 11, 15 // 15, 7, 11, 3) of Right Front Chart cho đến khi còn 4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6) mũi, đan K đến hết hàng.

 

Next (MT): K3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5), đan P đến khi còn 3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5) mũi, đan K đến hết.

 

 • Bắt đầu từ đây bạn sử dụng chart đan họa tiết EMBROIDERY STITCH CHART ở video bên trên đã hướng dẫn

 

Next (MP): K4 (4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6), đan Hàng 1 (5, 1, 5 // 5, 5, 1, 1)  Embroidery Stitch Chart   cho đến khi còn 4(4, 4, 4 // 4, 6, 6, 6) mũi, đan K đến hết.

 

Next (MT): K3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5), đan P đến khi còn 3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5) mũi, đan K đến hết.

 

Cứ tiếp tục đan như vậy thêm 6 (6, 10, 10 // 10, 10, 14, 14) Hàng nữa ( nhớ tạo khuyết nếu cần)

 

Next (MP): đan K.

Next (MT): K

Next (MP): K3 (3, 3, 3 // 3, 5, 5, 5), lặp lại (k2, m1A) cho đến khi còn 5 (5, 5, 5 // 5, 7, 7, 7) sts,đan K đến hết hàng.  Tổng cộng có 158 (170 , 182, 194 // 206, 222, 246, 270 ) mũi trên kim.

 

 • Đan trơn cho đến khi được : 14 (15, 18, 19 // 20.5, 23, 25.5, 30.5) cm tính từ nách áo ( đoạn chia tay – thân ), dừng ở MP
 • Hàng tiếp theo (MT) đan K
 • K
 • K
 • K
 • K
 • Chiết hết bằng mũi K

 

Tổng chiều dài áo: 6 (6.5, 7.5, 8 // 8.5, 9.5, 10.5, 12.5) inches or 15 (16.5, 19, 20.5 // 21.5, 24, 26.5, 32) cm tính từ nách áo.

1

 

Đằng sau

20953549_1213259518819418_8186021725771701968_n

 

TAY ÁO:

– trượt 38 (42, 44, 46 // 48, 54, 60, 64) mũi sang kim vòng hoặc bộ kim 5 que. Từ nách áo gẩy lên và đan K 1 (1, 1, 1 // 2, 1, 2, 3) sts, đánh dấu ở điểm bắt đầu, gẩy lên và đan K 1 (1, 1, 1 // 2, 1, 2, 3) sts, sau đó đan K đến khi còn 2 (2, 2, 2 // 3, 2, 3, 4) mũi, ssk, k0 (0, 0, 0 // 1, 0, 1, 2, nhấc đánh dấu, k0 (0, 0, 0 // 1, 0, 1, 2), k2tog, đan K đến hết vòng.

Lúc này trên kim có 38 (42 , 44 , 46 // 50 , 54 , 62 , 68 )   sts.

Đan trơn đến khi được 2.5cm

Giảm mũi: Trượt đánh dấu, k1, k2tog, đan K đến khi còn 3 mũi trước đánh dấu, ssk, K1. 36 ( 40, 42, 44 // 48, 52, 60, 66)  sts.

 

Cứ đan 2.5cm lại giảm mũi như trên 0 (0, 0, 0 // 1, 2, 3, 5) lần. 36 ( 40, 42, 44 // 46, 48, 54, 56)  sts.

 

Cho đến khi tay áo được 2 (2.25, 3.5, 4 // 4.25, 5.5, 6.75, 7.75) inches or 5 (5.5, 9, 10 // 11, 14, 17, 19.5) cm tính từ nách aó:

Trượt đánh dấu, k15 (17, 17, 18 // 19, 19, 22, 23), đánh dấu, p6 (6, 8, 8 // 8, 10, 10, 10), đánh dấu, đan K đến hết dòng.

Next Round: Trượt đánh dấu, K đến hết.

Next Round: Trượt đánh dấu, đan K đến điểm đánh dấu, Trượt đánh dấu, đan P đến điểm đánh dấu, Trượt đánh dấu, đan K đến hết.

Lặp lại 2 dòng cuối 1 lần nữa

 

Next Round: Trượt đánh dấu, đan K đến điểm đánh dấu, bỏ đánh dấu, lặp lại (k1, m1A) đến khi còn 1 mũi trước đánh dấu, k1, bỏ đánh dấu, đan K đến hết. 41 ( 45, 49, 51 // 53, 57, 63,65)

 

 • Đan trơn  4cm

 

 • P

 

 • K

 

 • P

 

 

 • P

 

 • Chiết hết

 

Tổng chiều dài tay:11.5 (12, 15, 16.5 // 17, 20.5, 23.5, 26) cm.

Sơ đồ

5

Áo bé Cua đã hoàn thành

20953045_1213259522152751_151477474018554136_n

Thỏ bụng to chúc các bạn thành công nha

 

 

 

 

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0