Hướng dẫn chi tiết đan lừa Dolly và ngựa Bramble

 In Đan chăn, gối len, Đan len, Đan mẫu khác, Học đan móc, Uncategorized

Bé lừa Dolly và ngựa Bramble chỉ yêu cầu những kĩ thuật đan cơ bản, sản phẩm béo núc ních khiến cho bé nhà mình muốn ôm mãi không rời.

Với hai bé này các mẹ nên đan bằng Bernat super value, đứng dáng cực kì, bé nào bé nấy múp míp lắm

Thỏ béo chúc các mẹ thành công

Link gốc : tại đây


Mức độ:  trung bình

Mọi thắc mắc liên hệ qua face cho nhanh nha

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028, ibox để được tư vấn loại len và trả lời các thắc mắc

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

NGUYÊN LIỆU: bên mình có bán set len làm, giá 330k/1 set làm đủ 1 bé

  • Len Bernat Super Value bên mình có đủ màu có thể tìm mua tại đây 
  • Màu xám đậm, xám nhạt và trắng, nâu đậm cho lừa
  • Màu nâu đậm, nâu nhạt  và trắng cho ngựa
  • Len đen làm dây cương và yên cương
  • Mắt nhựa 9 mm
  • Kim khâu len
  • Kim đan vòng 3 mm
  • Kim đan hai đầu 3 mm

KHÁI QUÁT CHUNG

Thành phẩm cao 27 cm

Mẫu test : 22 mũi x 28 dòng kim 3 mm đan trơn = 10 x 10 cm

Các mũi :

K : mũi lên

P : Mũi xuống

RS: Mặt phải

WS : Mặt trái

Các mũi còn lại tra google : tên mũi + knit

Ví dụ tìm mũi K2tog thì gõ : K2tog + Knit

CÁCH LÀM

LỪA DOLLY

Thân : (1 cái)

Bắt đầu từ thân trước, Bắt 9 mũi màu xám nhạt

Hàng 1 và các hàng lẻ  (WS): P

Hàng 2 (RS): [Kfb] 8 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 4: [K1, kfb] 8 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 6: [K2, kfb] 8 lần , k1. 33 mũi .

Hàng 8: [K3, kfb] 8 lần , k1. 41 mũi .

Hàng 10: [K4, kfb] 8 lần , k1. 49 mũi .

Hàng 12: K

Hàng 14: [K5, kfb] 8 lần , k1. 57 mũi .

Hàngs 15 tới 49: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Hàng 50: [K5, k2tog] 8 lần , k1. 49 mũi .

Hàng 52: K

Hàng 54: [K4, k2tog] 8 lần , k1. 41 mũi .

Hàng 56: [K3, k2tog] 8 lần , k1. 33 mũi .

Hàng 58: [K2, k2tog] 8 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 60: [K1, k2tog] 8 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 62: [K2tog] 8 lần , k1. 9 mũi .

Cắt len, luồn qua các mũi còn lại, thít chặt

Đầu Dolly ( 1 cái)

Bắt đầu từ đỉnh đầu, bắt 9 mũi xám nhạt

Hàng 1 và các hàng lẻ  (WS): P

Hàng 2 (RS): [Kfb] 8 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 4: [K1, kfb] 8 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 6: [K2, kfb] 8 lần , k1. 33 mũi .

Hàng 8: [K3, kfb] 8 lần , k1. 41 mũi .

Hàng 10: [K9, kfb] 4 lần , k1. 45 mũi .

Hàngs 11 tới 28:  Bắt đầu bằng một hàng P, đan trơn

Cắt len xám, nối len trắng

Hàngs 29 tới 39: Bắt đầu bằng một hàng P, đan trơn

Hàng 40: [K9, k2tog] 4 lần , k1. 41 mũi .

Hàng 42: [K3, k2tog] 8 lần , k1. 33 mũi .

Hàng 44: [K2, k2tog] 8 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 46: [K1, k2tog] 8 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 48: [K2tog] 8 lần , k1. 9 mũi .

Cắt len, luồn qua các mũi còn lại thít chặt

Cổ (1 cái)

Bắt đầu từ phía dưới

Bắt 4 mũi bằng màu xám nhạt

Hàng 1 (WS): P

Hàng 2 (RS): K1, [kfb] 2 lần , k1. 6 mũi .

Hàng 3: P

Hàng 4: K1, kfb, k tới khi 2 mũi  còn , kfb, k1. 8 mũi .

Hàng 5 tới 16: Lặp lại hàng 3-4 thêm 6 lần . 20 mũi .

Hàng17 tới 23: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Chiết hết

Chân ( 4 cái)

Bắt đầu từ diềm  trên

Bắt 19 mũi màu xám nhạt

Hàng 1 tới 28: Bắt đầu bằng 1 hàng đan P ở mặt trái, đan trơn

Cắt len màu xám nhạt thay xám đậm

Hàng 29 tới 36: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Hàng 37 tới 38: K

Hàng 39: P

Hàng 40: [K2tog] 9 lần , k1. 10 mũi .

Cắt len, luồn qua các mũi còn lại, thít chặt

Tai lừa ( Làm 2 cái)

Bắt đầu từ diềm  dưới của tai

Bắt 17 mũi màu xám nhạt

Hàng 1 và các hàng lẻ  (WS): Purl.

Hàng 2 (RS): [K1, kfb, k5, kfb] 2 lần , k1. 21 mũi .

Hàng 4: [K1, kfb, k7, kfb] 2 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 6: [K1, kfb, k9, kfb] 2 lần , k1. 29 mũi .

Hàngs 7 tới 13: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Hàng 14: [K1, ssk, k9, k2tog] 2 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 16: K

Hàng 18: [K1, ssk, k7, k2tog] 2 lần , k1. 21 mũi .

Hàng 20: K

Hàng 22: [K1, ssk, k5, k2tog] 2 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 24: K

Hàng 26: [K1, ssk, k3, k2tog] 2 lần , k1. 13 mũi .

Hàng 28: [K1, ssk, k1, k2tog] 2 lần , k1. 9 mũi .

Hàng 30: [K2tog] 4 lần , k1. 5 mũi .

Cắt len, luồn qua các mũi còn lại thít chặt

Yên cương (làm 2 cái)  màu nâu đậm

Bắt 15 mũi

Hàng 1 (WS): K

Hàng 2 (RS): K1, kfb, k tới khi còn  2 mũi , kfb, k1. 17 mũi .

Hàngs 3 tới 4: Lặp lại hàng 1-2. 19 mũi .

Hàng 5: K2, p15, k2.

Hàng 6: K

Hàngs 7 tới  32: Lặp lại hàng 5 và 6, 13 lần nữa

Hàng 33:  Lặp lại hàng 5.

Hàng 34: K1, k2tog, K tới khi còn  3 mũi , ssk, k1. 17 mũi .

Hàng 35: K

Hàng 36 tới 37: Lặp lại hàng 45-46. 15 mũi .

Chiết hết các mũi

Dây buộc yên cương  cho phần  : Làm 1 cái

Bắt 3 mũi màu nâu đậm

Đan icord  20cm. chiết hết i

Dây cương quanh mũi : Làm 1 cái

Bắt 3 mũi màu nâu đậm

Đan icord 24 cm

Chiết hết

Dây cương . Làm 1 cái

Bắt 3 mũi màu nâu đậm

Đan icord  30 cm

Chiết hết

Đuôi

Bắt 5 mũi màu xám nhạt

Đan icord 6 cm

Chiết hết

Hoàn thiện 

Khâu đường may dọc thân bằng mũi mattress stitch. Vừa khâu vừa nhồi . Diềm bắt đầu khâu vắt qua các mũi, thít chặt

Khâu đường may dọc thân bằng mũi mattress stitch, vừa khâu vừa nhồi, khâu diềm bắt đầu của chân vào thân lừa

Khâu cổ phần thẳng hàng từ 17-23 ( đường may ở gáy của lừa)  bằng mũi mattress stitch

Phần từ 1-16, khâu vào thân như hình, nhồi bông

Khâu đường may đầu bằng mattress stitch, khâu đầu vào thân

Bờm : Cắt len màu xám đậm 12 cm , móc vào dọc gáy của lừa

Tai : Khâu 2 mảnh với nhau, khâu lên đầu

Đuôi : cắt 5 cm tua rua bằng màu xám đậm. Đính vào đuôi . Đính đuôi vào thân

Dây cương : Khâu phần dây cương mũi thành vòng, khâu phần dây cương vào mỗi bên phần cương ở mũi

Yên : Khâu hai mảnh yên lại, khâu dây buộc yên vào hàng đan trơn đầu tiên

NGỰA BRAMBLE

Thân (1 cái )

Màu nâu nhạt , bắt 9 mũi

Hàng 1-62 : đan như thân lừa

Cắt len luồn qua các mũi còn lại thít chặt

Chân ngựa (4 cái)

Màu nâu nhạt, bắt 19 mũi

Hàng 1 tới 20:  Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Đổi màu trắng

Hàngs 21 tới  32: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Đổi màu nâu đậm

Hàngs 33 tới  36: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Hàng 37 tới 38: K

Hàng 39: P

Hàng 40: [K2tog] 9 lần , k1. 10 mũi .

Cắt len luồn qua các mũi còn lại, thít chặt

Cổ ngựa

Với màu nâu nhạt, bắt 4 mũi

Đan như cổ lừa

Tai ngựa ( 2 cái)

Bắt 17 mũi mầu nâu nhạt

Hàng 1 và các hàng lẻ (WS): P

Hàng 2 (RS): [K1, kfb, k5, kfb] 2 lần , k1. 21 mũi .

Hàng 4: [K1, kfb, k7, kfb] 2 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 5 tới 9: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Hàng 10: [K1, ssk, k7, k2tog] 2 lần , k1. 21 mũi .

Hàng 12: K

Hàng 14: [K1, ssk, k5, k2tog] 2 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 16: K

Hàng 18: [K1, ssk, k3, k2tog] 2 lần , k1. 13 mũi .

Hàng 20: [K1, ssk, k1, k2tog] 2 lần , k1. 9 mũi .

Hàng 22: [K2tog] 4 lần , k1. 5 mũi .

Cắt len, luồn qua các mũi còn lại thít chặt.

Đầu ngựa

Bắt đầu từ đỉnh đầu

Bắt 9 mũi màu nâu nhạt

Hàng 1 và các hàng lẻ  (WS): P

Hàng 2 (RS): [Kfb] 8 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 4: [K1, kfb] 8 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 6: [K2, kfb] 8 lần , k1. 33 mũi .

Hàng 8: [K3, kfb] 8 lần , k1. 41 mũi .

Hàng 10: [K9, kfb] 4 lần , k1. 45 mũi .

Hàng 11 tới  33: Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn

Cắt màu nâu nhạt, nối màu trắng

Hàngs 34 tới  39: Bắt đầu bằng 1 hàng K, đan trơn

Hàng 40: [K9, k2tog] 4 lần , k1. 41 mũi .

Hàng 42: [K3, k2tog] 8 lần , k1. 33 mũi .

Hàng 44: [K2, k2tog] 8 lần , k1. 25 mũi .

Hàng 46: [K1, k2tog] 8 lần , k1. 17 mũi .

Hàng 48: [K2tog] 8 lần , k1. 9 mũi .

Cắt len luồn qua các mũi còn lại thít chặt

Dùng màu trắng,  gẩy ruồi phần trán của đầu như hình

Yên ngựa

Bắt 15 mũi màu xám đậm, đan như yên lừa

Dây buộc yên

Bắt 3 mũi, với màu xám đậm, đan icord 20 cm

Dây cương phần quanh mũi

Bắt 3 mũi với màu xám đậm, đan icord 24 cm

Chiết hết

Dây cương

Bắt 3 mũi với màu xám đậm, đan icord 30 cm

Chiết hết

Hoàn thiện 

Thân, chân, cổ, đầu tai : Làm như lừa

Bờm : cắt nhiều sợi 22 cm màu nâu đậm, móc vào phần sau cổ và đâu

Đuôi  : làm tua rua 10 cm, gắn vào đuôi \

Dây cương và yên cương làm như lừa

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0
1
Bạn cần tư vấn đan móc, mua len?