1
Bạn cần tư vấn mua Len?

Bộ thú 31: móc bò sữa thổ dân

 In Học đan móc, Móc len, Móc thú len, Uncategorized

Nhoắng cái sắp tới sinh nhật rồi, tớ đã tự thiết kế cả bộ thú gồm 10 bé, đăng dần dần chia sẻ với các bạn nha

Bé bò sữa này tớ móc ra tháo vào cũng vài lần cái mặt mới ưng, thêm chút nhấn nhá màu đen cho thêm phần xinh đẹp

Bé bò sữa nằm trong bộ thú 31, bộ thú mừng sinh nhật tớ, mỗi năm sẽ thiết kế 1 bộ thú đan và thú móc cho thỏa niềm đam mê

Face cá nhân của mình: tại đây/ 097 97 87 028

Hội Hame đan móc, link hội xem: tại đây

1

Nguyên liệu

  • Len caron trắng đen, mua len: tại đây
  • Kim móc 2,5mm

Cách làm

* Kí hiệu

VTMT: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

DC: mũi kép đơn

CH: mũi bính

I/ Đầu

Các đoạn loang là tự nhiên nên các bạn tự chế nhé

Với màu hồng

H1. VTMT 6X (6)

H2. 4X chung chân, 2X, 4X chung chân, 2X (12)

H3. (2X chung chân)*3 , 3X, (2X chung chân)*3, 3 X (18)

H4. 3 X, (2X chung chân)*3 , 6X, (2X chung chân)*3 , 3X (24)

H5. 3 X, (2X chung chân, 1 X) *3, 6X, (2X chung chân, 1 X)*3, 3X (30)

H6. 3 X, (2X, 2X chung chân) *3, 6X, (2X,2X chung chân) *3, 3X (36)

H7. 4 X, (2X chung chân, 3X) *3, 6X, (2X chung chân, 3 X) *3, 2X (42)

H8. 42 X (42)

H9. 4X, (2X chung chân, 4 X) *3, 6X, (2X chung chân, 4 X) *3, 2X (48)

H10. 4X, (2X chung chân, 5X) *3, 6X, (2X chung chân, 5 X) *3, 2X (54)

H11 – H16. 54X (54)

H17. 5X, (A, 5X) *3, 6X, (A, 5X) *3, 1X (48)

Thay màu len trắng

H18. 48X

H19. 5X, (A, 4X) *3, 6X, (A, 4X) *3, 1X (42)

H20. 42X

H21. (5X, 1A)*6 (36)

H22. (5X,1V)*6 (42)

H23. 42X

H24. (6X,1V)*6 (48)

H25. (7X,1V)*6 (54)

H26. (8X,1V)*6 (60)

H27- H35. 60X

H36.  ( 8X, 1A)*6 ( 54)

H37.  ( 7X, 1A)*6 ( 48)

H38. (6X,1A)*6 ( 42)

H39. (5X,1A)*6 ( 36)

H40. (4X,1A)*6 ( 30)

H41. (3X,1A)*6 (24)

H42. (2X,1A)*6  (18)

H43. (1X,1V)*6 (12)

II/ THÂN: màu trắng

H1. VTMT 6X

H2. 6V( 12)

H3. ( 1X, 1V)*6 (18)

H4.( 1X,1V,1X)*6 ( 24)

H5.( 3X,1V)*6 ( 30)

H6.( 2X,1V,2X)*6 ( 36)

H7.( 5X,1V)*6 ( 42)

H8. (3X,1V,3X)*6 ( 48)

H9. (7X,1V)*6 ( 54)

H10. (4X,1V,4X)*6 ( 60)

H11.( 9X,1V)*6 (66)

H12- H24. 66X

H25.  ( 9X, 1A)*6( 60)

H26. 60X

H27.  ( 8X, 1A)*6( 54)

H28.54X

H29.  ( 7X, 1A)*6( 48)

H30.48X

H31. (6X,1A)*6(42)

H32.42X

H33. (5X,1A)*6 (36)

H34- H35. 36X

III/ Tai: màu trắng

H1. VTMT 6X

H2. (1X,1V)*3 (9)

H3.( 2X,1V)*3 (12)

H4. (1X,1V)*6 (18)

H5. (5X,1V)*3 (21)

H6-H9. 21X

H10. (5X,1A)*3 (18)

H11. (1X,1A)*6 (12)

H12. 12X

IV/ Bầu vú: màu hồng

H1. VTMT 6X

H2. 6V( 12)

H3. ( 1X, 1V)*6 (18)

H4.( 1X,1V,1X)*6 ( 24)

H5.( 3X,1V)*6 ( 30)

H6.( 2X,1V,2X)*6 ( 36)

H7.( 5X,1V)*6 ( 42)

H8- H9. 42X

V/ Núm vú: màu hồng

H1: VTMT 6X

H2: (1X,1V)*3 (9)

H3-H8. 9X

VI/ TAY: màu trắng

H1. VTMT= 6X

H2. 6V= 12

H3. ( 1X, 1V)*6=18

H4.( 2X,1V)*6= 24

H5-H7. 24X

H8. 12A= 12

H9- H40. 12X

VII/ Chân

Với màu hồng

H1: 6CH

H2: bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ 2: 1V,3X,5X chung chân, 3X, 3X chung chân  (16)

H3: 2V,3X,5V,3X,3V  (26)

H4-H6: 26X

H7: 6X, 6A, 8X  (20)

H8: 4X,5A,6X (15)

H9:4X,3A,5X (12)

Đổi màu len trắng

H10- H41: 12X

VIII/ Lông vũ đính trên đầu, làm 3 cái 3 màu

H1: 4CH

H2:  bỏ chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ 2 3V (6)

H3-H8: 6X

IX/ Dây lông vũ

12CH màu trắng

Khâu ráp các bộ phận

1

Thỏ béo chúc các bạn thành công nha

 

 

 

 

 

 

Để lại bình luận

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0