Bài 2: Các mũi móc cơ bản

Ở bài 2 này mình sẽ học kĩ hơn về tăng và giảm mũi đơn, để ở phần thực hành sẽ móc thú bông

1. Chart

1

2. Video

Bao gồm tất cả các nội dung trên

3. Thực hành

– Móc con chó KoKo, đây là 1 sản phẩm móc thú dễ, dành cho người mới học, các bạn cố gắng làm nhé

– Chart xem: tại đây

4. Ghi nhớ

– Thuộc cách tăng và giảm mũi, kí hiệu ở bảng trên

– Bài mẹo ráp thú bông được trình bày ở bài 3 tiếp theo